Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ochrana osobních dat

Agrovenkov o.p.s. poskytuje ochranu soukromí za účelem informování o procedurách týkající se shromažďování a zveřejňování osobních údajů, které získá od našich uživatelů na agrovenkov.com (“tyto Stránky“). Tato ochrana soukromí platí jen pro informace, které poskytnete skrze tyto Stránky. Ochrana soukromí může být časem upravena a veškeré změny budou včas oznámeny jejich aktualizací na Stránkách.

Shromažďování osobních údajů

Při užívání těchto stránek nám uživatel může poskytnout své osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a GDPR. Tyto údaje mohou zahrnovat jméno uživatele, emailovou adresu, dále informace z počítače uživatele, jako např. IP adresu, specifikaci webových stránek, které uživatel navštívil a další údaje. Ke shromažďování užíváme, jako mnoho jiných, také tzv. cookies, tj. malé datové soubory, které umístíme na počítač uživatele za účelem ukládání záznamů. Užíváme tzv. trvalé a dočasné cookies k efektivnějšímu porozumění užívání našich služeb uživatelem. Ve Vašem počítači můžete akceptování cookies zakázat, nicméně tak bude zároveň zamezeno plnému využití všech funkcí Stránek.

Společnost e-FRACTAL s.r.o., provozovatel stránek agrovenkov.com, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb i GDPR. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji

Osobní údaje uživatele mohou být užity následujícími způsoby: (i) k provozování a zdokonalování Stránek služeb, vlastností a obsahu (ii) ke správě užívání Stránek uživatelem (iii) k lepší a snadnější orientaci na Stránkách (iv) k lepšímu pochopení potřeb a zájmů uživatele (v) k plnění požadavků, (vi) k přizpůsobení se zkušenostem uživatele. Informace získané technickými prostředky (jako automatické záznamy provedené naším serverem nebo prostřednictvím cookies) užíváme za účelem výše uvedeným a v souladu s monitorováním užívání našich Stránek a našich služeb, k technické administraci Stránek, ke zvýšení funkcionality Stránek a zdokonalení uživatelského prostředí na míru potřebám uživatele, k vytváření a získávání potřebných dat a informací týkající se zájmů uživatele, vlastností a chování našich uživatelů, a k ověření toho, zda návštěvníci našich Stránek získali požadované nebo očekávané služby.

Sdílení a zveřejnění informací

Uživatelé stránek: doporučujeme chránit citlivé údaje uživatele.

Poskytovatelé služeb, obchodní a jiní partneři: za účelem poskytování našich služeb našim jménem můžeme používat třetí osoby (ukládání dat, údržba, správa databází, analýza webu,  zlepšování vlastností Stránek). Tyto třetí osoby mohou mít přístup k osobním údajům, avšak pouze v rozsahu k plnění těchto úkolů naším jménem.

Změna nebo mazání vašich údajů

Agrovenkov o.p.s. zajišťuje zálohy uživatelských dat pro případ jejich ztráty. Uživatelé mohou prohlížet, aktualizovat, opravovat, obnovovat nebo mazat veškeré osobní údaje poskytnutá v rámci jejich registrace nebo prostřednictvím zákaznické podpory. Tyto zálohy jsou udržovány po dobu nezbytně nutnou pro provoz systému.

Bezpečnost

Agrovenkov o.p.s. má zásadní zájem na zabezpečení údajů a informací uživatele. Využíváme přiměřená opatření k ochraně dat uživatele od neautorizovaného přístupu.

Kontakt

Pokud máte jakékoli otázky ohledně ochrany soukromí, kontaktujte nás prosím na brozkova.agrovenkov@seznam.cz.