Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zveřejnění nařízení vlády k environmentálním opatřením s účinností od 1.4.2023

13/03/23
smf

Dne 10.3.2023 v částce 38 Sbírky zákonů byla zveřejněna první tři nařízení vlády k environmentálním opatřením s účinností od 1. dubna 2023.

Dne 10.3.2023 v částce 38 Sbírky zákonů byla zveřejněna nařízení vlády k environmentálním opatřením s účinností od 1. dubna 2023.

Konkrétně se jedná o:

  • Nařízení vlády č. 62/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě
  • Nařízení vlády č. 63/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy 
  • Nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací

Přílohy