Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Model OH pro ekoplatbu 2023 -verze č.4

27/02/23
smf

V současné době se příslušný předpis připravuje ke schválení Vládou ČR. Původně předložený způsob výpočtu (verze 3, z 19. 10. 2022) pro kulturu R se však nemění. Finální („ostrá“) verze hodnocení hospodaření s organickou hmotou pro standardní ornou půdu (R), včetně výpočtu případných sankcí za neplnění je ke stažení zde (verze 4, z 22. 2. 2023).
Můžete si tedy v předstihu snadno ověřit, zda ve sledovaném hospodářském roce 2022/2023 splníte podmínky z hlediska hospodaření s organickou hmotou, v rámci základní celofaremní ekoplatby.