Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Sklizeň ovoce v roce 2022

19/01/23
PV

Výsledky roční sumarizace sklizně ovoce, kterou provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) potvrdily, díky příznivému počasí v druhé polovině roku 2022, vyšší sklizeň jádrovin. V případě peckovin byla zaznamenána nejnižší úroda u broskví, na kterých se negativně projevilo sucho v letních měsících.

Skutečná sklizeň k 15. 12. 2022 v případě jabloní činila přibližně 13 8150 tun, což je 120 % pětiletého průměru sklizně tohoto druhu.

V produkčních jabloňových sadech se stále nejvíce pěstuje odrůda Golden Delicious. Druhou nejpěstovanější odrůdou je stále odrůda Idared následovaná odrůdami skupiny Jonagold.

V množství sklizených plodů opět vévodila skupina odrůd GoldenDelicious, před skupinou Jonagold, kterou na třetím místě doplňuje odrůda Gala. Ta je absolutním vítězem, pokud jde o hektarový výnos.

V roce 2022 zůstala část produkce jablek nesklizena.  Hlavním důvodem byly velmi vysoké ceny energie nutné pro chlazení skladované produkce a velmi nízké velkoobchodní ceny jablek na evropském trhu.  Nesklizené zůstaly zejména méně barevné mutace odrůd skupiny Jonagoldu, Šampion, Braeburn a Rubín.

U hrušní úroda vystoupala, díky nárůstu plodů v pěstitelsky příznivém podzimu, na 121 % pětiletého průměru, což činí asi 7 404 tun. Nejpěstovanějšími odrůdami jsou stále Konference a Lucasova, které výrazně v sortimentu dominují.

Z peckovin si nejlépe vedly švestky, které s 10 343 tun, což činí 127% pětiletého průměru u tohoto ovoce, které neměly tentokrát výraznější problém s jarními mrazy, nicméně významná část produkce byla poškozena krupobitím.

Za relativně dobrou lze označit rovněž sklizeň meruněk, kde se dlouhodobě chladné počasí dubna projevilo negativně jen na některých odrůdách a v některých lokalitách. Například pěstitelská oblast Velkých Bílovic byla v době sklizně zasažena silným krupobitím a část produkce tak byla znehodnocena.

Nejhůře v peckovinách dopadly broskve s celkovou sklizní 1 302 tun, což je pouhých 64 % pětiletého průměru těsně následované višněmi a třešněmi. Třešně z důvodu velké násady a letního sucha nedosahovaly na mnoha lokalitách požadovaného tržního kalibru a část jejich produkce byla místy poškozena i červnovými dešti resp. následným popraskáním plodů. U višní se projevilo na poklesu sklizně zejména chladové poškození u nejvíce pěstované odrůdy Fanal, následované až totálním propadem plodů (zejména v oblasti jižních Čech).

 

Autor: Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642