Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

INFORMACE O TERMÍNU zasílání evidence hnojení a výnosů v elektronické formě

27/01/23
smf

INFORMACE O TERMÍNU zasílání evidence hnojení a výnosů v elektronické formě S ohledem na potřebu edukace a detailního seznámení zemědělských subjektů s podobou vedení elektronické evidence bude akceptováno i pozdější podání evidence do jednotného úložiště po 31.1.2023, a to do 31.3.2023. Povinnost vedení evidence o použití hnojiv v elektronické formě a její předání v požadovaném […]

INFORMACE O TERMÍNU zasílání evidence hnojení a výnosů v elektronické formě

S ohledem na potřebu edukace a detailního seznámení zemědělských subjektů s podobou vedení elektronické evidence bude akceptováno i pozdější podání evidence do jednotného úložiště po 31.1.2023, a to do 31.3.2023.

Povinnost vedení evidence o použití hnojiv v elektronické formě a její předání v požadovaném formátu (poprvé do 31.1.2023 za kalendářní rok 2022) do úložiště, byla pro zemědělce nově zavedena poslední novelou zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd s účinností od 1.1.2022. Vzhledem k tomu, že se jedná pro zemědělce o zcela novou formu vedení evidence o použití hnojiv a dosažených výnosech, bude pro letošní rok, s ohledem na potřebu edukace a detailního seznámení zemědělských subjektů s podobou vedení elektronické evidence, akceptováno i pozdější podání evidence do jednotného úložiště po 31.1.2023, a to do 31.3.2023. Předání evidence v elektronické podobě do úložiště po 31.1.2023 do 31.3.2023 nebude považováno za porušení zákona o hnojivech.