Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace k obsahu Strategického plánu SZP

01/09/22
smf

Informace k obsahu Strategického plánu SZP  Tematické brožury, které obsahují popis podmínek jednotlivých intervencí dle aktuálního znění Strategického plánu SZP před jeho předložením Vládě a Evropské komisi. Konkrétní podmínky podpor budou obsaženy v příslušných nařízeních vlády a Pravidlech pro žadatele. Přílohy SZP – Infobrožura   (PDF, 3 MB) SZP – Přímé platby od roku 2023   (PDF, 1 MB) […]

Informace k obsahu Strategického plánu SZP 

Tematické brožury, které obsahují popis podmínek jednotlivých intervencí dle aktuálního znění Strategického plánu SZP před jeho předložením Vládě a Evropské komisi. Konkrétní podmínky podpor budou obsaženy v příslušných nařízeních vlády a Pravidlech pro žadatele.

Přílohy