Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

MZe: Priority českého předsednictví v zemědělství

01/07/22
smf

 POTRAVINOVÉ ZABEZPEČENÍ

Role zemědělství a potravinářství EU v udržitelné globální produkci potravin.

 POTRAVINOVÉ ZABEZPEČENÍ

Role zemědělství a potravinářství EU v udržitelné globální produkci potravin.

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY PESTICIDŮ V EU

Efektivnější užívání pesticidů s ohledem na zdraví a životní prostředí.

PREVENCE ODLESŇOVÁNÍ A PODPORA LESNICTVÍ

Příspěvek EU k ochraně světových lesů a udržitelnému lesnictví.

  • Prevence odlesňování
  • Podpora udržitelného lesnictví

DALŠÍ TÉMATA

  • Mořský rybolov
  • Akvakultura
  • Označování potravin
  • Chráněná zeměpisná označení
  • Zdraví a welfare zvířat