Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktuální rozsah podpor lesního hospodářství a myslivosti

04/01/22
smf

Lesní hospodářství a myslivost jsou z rozpočtu Ministerstva zemědělství podporovány prostřednictvím níže uvedených podpor. Vlastníkům lesů, podnikatelům v lesním hospodářství a uživatelům honiteb jsou k dispozici tyto finanční příspěvky a podpůrné programy: příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu Ministerstva zemědělství, příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu krajů, příspěvky na vybrané myslivecké činnosti, úhrady […]

Lesní hospodářství a myslivost jsou z rozpočtu Ministerstva zemědělství podporovány prostřednictvím níže uvedených podpor.

Vlastníkům lesů, podnikatelům v lesním hospodářství a uživatelům honiteb jsou k dispozici tyto finanční příspěvky a podpůrné programy:

  • příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu Ministerstva zemědělství,
  • příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu krajů,
  • příspěvky na vybrané myslivecké činnosti,
  • úhrady nákladů podle lesního zákona,
  • služby poskytované vlastníkům lesů,
  • podpora akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství,
  • dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin,
  • vybrané operace Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 a informace pro přechodné období 2021-2022,
  • vybrané programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu,
  • vratka daně z nafty spotřebované při provádění hospodaření v lese.

Podrobné informace o aktuálních formách finanční podpory i o místech a termínech pro příjem žádostí naleznete v přiloženém souboru (uvedené skutečnosti platí k 1. 1. 2022).

Přílohy