Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd ze sklizně 2020

12/01/21
Lenka Brožková

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd. Ředkev setá – olejná meziplodina – letní výsev – soubor ke stažení Tritikale ozimé – SDO – soubor ke stažení Pšenice ozimá – soubor ke stažení Žito ozimé – soubor ke stažení Tritikale ozimé – soubor ke stažení Žito jarní – soubor ke stažení Jílek mnohokvětý italský 4n – luční […]

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd.

Ředkev setá – olejná meziplodina – letní výsev – soubor ke stažení

Tritikale ozimé – SDO – soubor ke stažení

Pšenice ozimá – soubor ke stažení

Žito ozimé – soubor ke stažení

Tritikale ozimé – soubor ke stažení

Žito jarní – soubor ke stažení

Jílek mnohokvětý italský 4n – luční odrůdy – soubor ke stažení

Jílek mnohokvětý italský 2n R – luční odrůdy – soubor ke stažení

Jílek mnohokvětý italský 2n – luční odrůdy – soubor ke stažení

Jílek vytrvalý – odrůdy luční – soubor ke stažení

Jílek vytrvalý 4n – odrůdy pastevní – soubor ke stažení

Jílek mnohokvětý jednoletý 4n – luční odrůdy – soubor ke stažení

Jílek mnohokvětý jednoletý 2n – luční odrůdy – soubor ke stažení

Kostřava rákosovitá – odrůdy pastevní – soubor ke stažení

Kostřava rákosovitá – odrůdy luční – soubor ke stažení

Kostřava luční – odrůdy pastevní – soubor ke stažení

Kostřava luční – odrůdy luční – soubor ke stažení

Jetel luční 4n – soubor ke stažení

Jetel luční 2n – soubor ke stažení

Ovsík vyvýšený – soubor ke stažení

Srha laločnatá – soubor ke stažení

Štírovník růžkatý – soubor ke stažení

Festulolium 6n – pastevní odrůdy – soubor ke stažení

Festulolium 4n – luční odrůdy – soubor ke stažení

Bojínek luční – soubor ke stažení

Brambor – kvalitativní parametry – soubor ke stažení

Brambor – soubor ke stažení

Brambor – škrob – SDO – soubor ke stažení

Sója – soubor ke stažení

Sója velmi raný sortiment – soubor ke stažení – posledně přidáno

Tritikale ozimé – Sklizeň na zelenou hmotu – soubor ke stažení

Tritikale jarní – soubor ke stažení

Žito ozimé – soubor ke stažení

Žito jarní – podzimní výsev – soubor ke stažení

Pšenice jarní – soubor ke stažení

Pšenice jarní – podzimní výsev – soubor ke stažení

Pšenice jarní – pokusy pro registraci odrůd a SDO v režimu ekologického zemědělství – soubor ke stažení

Pšenice ozimá – pokusy pro registraci odrůd a SDO v režimu ekologického zemědělství – soubor ke stažení

Kmín kořenný – ozimý – soubor ke stažení

Kmín kořenný – soubor ke stažení

Hořčice bílá – soubor ke stažení

Mák setý – soubor ke stažení

Peluška jarní na semeno – soubor ke stažení

Peluška jarní na píci – soubor ke stažení

Lupina žlutá – soubor ke stažení

Lupina úzkolistá – soubor ke stažení

Hrách polní jarní – kvalitativní parametry – soubor ke stažení – posledně přidáno

Hrách polní jarní polní pozorování a výnos – soubor ke stažení

Řepka jarní – soubor ke stažení

Řepka ozimá „00“ + „HO“ sortiment II. (sortiment odrůd zkoušených 2. a 3. rokem – 2020) – chemické rozbory semene po sklizni – soubor ke stažení

Řepka ozimá „00“ + „HO“ sortiment II. (sortiment odrůd zkoušených 2. a 3. rokem – 2020) – polní pozorování a výnos – soubor ke stažení

Řepka ozimá „00“ sortiment I. (sortiment odrůd zkoušených 1. rokem – 2020) – soubor ke stažení

Brambor – konzum, rané pro přímý konzum – soubor ke stažení

Brambor – velm-i rané odrůdy – soubor ke stažení

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství