Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Monitoring škůdců polní zeleniny (30. týden)

22/07/20
Lenka Brožková

Zdroj: VÚRV

30. týden
Lokálně vysoké výskyty dospělců molice vlaštovičníkové – přeletuje hlavně z dříve napadených porostů brukvovité zeleniny – při vysokém výskytu pupárií molic zaorat porosty co nejdříve po sklizni (zdroj napadení pro okolní porosty). Zápředníček polní na většině lokalit pod kontrolou – dospělců ubývá, housenky po postřicích a deštích téměř nejsou. Klade květilka zelná, někde první kolonie mšice zelné. V závislosti na ochraně třásněnky na cibuli a zelí. Někde může být problém s mandelinkou. Na medovici molic naletují včely – pozor při aplikaci některých přípravků.
Celou zprávu najdete zde, předchozí zprávy v archivu.


Naletuje nová generace molice z brukvovité zeleniny  

 


Monitoring škůdců polní zeleniny (týdně, od 1. dubna do 31. října) zajišťují pracovníci výzkumného týmu Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům, z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni, pro potřeby členů Zelinářské unie Čech a Moravy i dalších pěstitelů zeleniny.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství