Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na český trh v roce 2020

14/05/20

Zdroj: Agromanual

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál

Informace obsažené v tomto přehledu jsou zveřejněny na základě údajů poskytnutých od zástupců jednotlivých odrůd a hybridů a redakce nenese žádnou zodpovědnost za uvedené údaje.

Agrofinal spol. s r.o.

ES Imperio H CZ 2018

Středně raný hybrid s rekordně vysokým výnosem na všech stanovištích. Středně vysoký s rychlým počátečním i jarním vývojem, vhodný k pěstování v chladnějších i teplejších oblastech. Výborné přezimování i zdravotní stav a velmi dobrá odolnost poléhání. Hybrid s vysokou pokryvností a velmi silným větvením. Vysoký obsah oleje, nízký obsah GSL. Vhodný pro vyšší intenzitu pěstování. Nenáročný na půdní a klimatické podmínky, plastický a ročníkově stabilní. Výsev 40–50 zrn/m2 v agrotechnickém (AGT) termínu. Velmi dobře snáší i pozdní výsevy a je odolný k suchu.

ES Vito H EU 2017

Středně raný hybrid s velmi vysokým výnosem. Vyšší rostlina s rychlým růstem po zasetí i rychlým jarním nástupem, vhodná k pěstování zvláště v teplejších oblastech. Velmi dobré přezimování, výborný zdravotní stav, výborná odolnost fomě a velmi dobrá odolnost poléhání. Vysoká pokryvnost, velmi dobrá větvící schopnost, kompaktní porost. Vyniká velmi vysokou odolností proti pukání šešulí. Vysoký obsah oleje a nízký obsah GSL. Výsev 45 zrn/m2 v AGT termínu. Vhodný i pro pozdní setí. Plastický a velmi dobře odolává nepříznivým podmínkám (hlavně stres a sucho).

ES Navigo H EU 2019

Středně raný hybrid s velmi vysokým výnosem ve všech podmínkách. Vyšší rostlina s rychlým podzimním i jarním vývojem, vhodná k pěstování v teplejších i chladnějších oblastech. Výborné přezimování, výborný zdravotní stav a velmi dobrá odolnost poléhání. Vysoká pokryvnost, velmi dobrá větvící schopnost, kompaktní porost. Vyniká velmi vysokou ročníkovou stabilitou. Vysoký obsah oleje a nízký obsah GSL. Výsev 45 zrn/m2 v AGT termínu. Vhodný i pro pozdní setí. Plastický a velmi dobře odolává stresovým podmínkám.

ES Mambo L EU 2014

Středně raná až středně pozdní liniová odrůda s velmi vysokým výnosem v teplejších oblastech. Je nižšího vzrůstu s rychlým počátečním a pozvolným jarním vývojem, vhodná k intenzivnímu pěstování. Výborné přezimování, velmi dobrý zdravotní stav a výborná odolnost poléhání. Velmi dobrá větvící schopnost. Obsah oleje vysoký, GSL nízký. Výsev 65 zrn/m2 v AGT termínu. Velmi dobře odolává suchu a je proto vhodná i do suchých oblastí. Jedna z nejpěstovanějších linií ve Francii.

ES Astrid L EU 2003

Raná trpasličí liniová odrůda s vynikající výkonností (nad úrovní standardních hybridních odrůd) do teplejších a chladnějších oblastí pěstování řepky. Disponuje velmi vysokým výnosem a dobrou odolností proti chorobám (hlízence pouze střední). Vhodná pro vysokointenzivní pěstování, při níž se výnosově vyrovnává hybridům. Rostlina je nízkého, trpasličího typu, má pomalý počáteční růst, vynikající odolnost poléhání a vynikající přezimování. Výborná odolnost jarním mrazíkům. Obsah oleje střední. Výsev 65 zrn/m2 v AGT termínu.

ES Alegria L CZ 2010

Raná odrůda s vynikající výkonností a špičkovým výnosem do teplejších a chladnějších oblastí pěstování řepky. Velmi dobrá odolnost k chorobám. Rostliny jsou nižšího vzrůstu, kompaktní a bohatě větvící. Rychlý podzimní i jarní růst. Velmi dobrá odolnost poléhání a přezimování. Obsah oleje vysoký, obsah GSL nízký. Výsev 60 zrn/m2 v AGT termínu. Vhodná i na pozdní setí. Jedna z nejlepších liniových odrůd současnosti. Vynikající výsledky i v Německu, Polsku a na Slovensku, kde byla úspěšně registrována.

ES Decibel CL H EU 2015

Středně raný hybrid pro pěstování CL technologií. Hybrid nové generace s vysokými výnosy semen a oleje. Vyšší rostliny bohatě větví a mají velmi dobrou odolnost poléhání. Rychlý podzimní vývoj, velmi dobré přezimování a na jaře rychlý start vegetace. Výhodou je velmi dlouhá doba kvetení. Zdravotní stav je na vysoké úrovni, zvýšená odolnost vůči fomě, sclerotiniu a verticiliu. Odrůda je plastická, tolerantní k horším půdním podmínkám, je vhodná také pro sušší lokality. Setí v běžném a pozdním termínu.

ES Cramberio H EU 2015

Středně raný hybrid s odolností proti nádorovitosti (Plasmodiophora). Vyšší rostliny bohatě větví a mají velmi dobrou odolnost poléhání. Středně rychlý podzimní vývoj, velmi dobré přezimování a na jaře rychlý start vegetace. Zdravotní stav je na velmi dobré úrovni, zvýšená odolnost proti sclerotinii a verticiliu. Odrůda je plastická, tolerantní k horším půdním podmínkám. Doporučeno setí v běžném termínu.


BASF spol. s r.o.

InV1170 H 2019 novinka

Středně raná hybridní odrůda prokázala v reg. pokusech ÚKZÚZ 2017–19 vynikající výkonnost a odolnost ve 3 letech zkoušení. Průběh teplot a srážek byl velmi rozdílný, přesto odrůda uspěla v celkovém hodnocení se 110 % na průměr kontrolních odrůd. Je důležité zmínit excelentní výkonnost v horkém a suchém roce 2018, kdy byla nejlepší v sortimentu zkoušených odrůd. Více než uspokojivá odolnost vyzimování a velmi dobrá odolnost poléhání. Odolnost verticiliovému vadnutí a fómové hnilobě je nejlepší z hodnocených odrůd.

Silver H 2015

Restaurovaný hybrid s raným dozráváním, který byl zkoušen v ČR v letech 2012–15. Již od počátku reg. zkoušek na ÚKZÚZ se zařadil na přední pozice: 115 % na průměr kontrolních odrůd. Lze použít ve všech oblastech pěstování, svou vitalitou při vzcházení si poradí i v obtížných podmínkách. Ze zkoušek vyplývá, že střední až těžké půdy a intenzivní AGT jsou výhodou. Intenzivní přihnojování v jarním období je efektivně využito a živiny transportovány do nadzemních částí. Zejména větvení, počet nasazených šešulí a jejich délka jsou abnormální. Odolnost poléhání je vynikající.

InV1066 H 2017

Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA), kratší vzrůst, velmi dobrá odolnost poléhání. HTS je nízká. Odolnost proti vyzimování je vyhovující. Velmi vysoký obsah a výnos oleje. Vysoký výnos semene v chladné oblasti. Odrůda kratšího vzrůstu, velmi dobrá odolnost poléhání a houbovým chorobám, především proti fómové hnilobě, hlízence a černi řepkové.

InV1165 H EU

Středně raný hybrid do všech oblastí pěstování s dobou pěstování cca 187 dní. Výškově se řadí mezi střední odrůdy s dobrou odolností poléhání. Odolnost vůči vyzimování na velmi dobré úrovni. Předností je rovnoměrné dozrávání a dobrý zdravotní stav. Je středně odolný černi, sklerotinii i fomě, dobře odolný plísni šedé. Velmi se osvědčil v odolnosti verticiliovému vadnutí. Výnosově velmi dobrý a stabilní, jeho výkonnost překonala kontrolní materiály v reg. zkouškách okolních zemí (Polsko, Slovensko, Maďarsko).

InV1166CL H EU 2017

První hybridní odrůda systému Clearfield v nabídce společnosti BASF. Výnosově stabilní hybrid, vhodný do teplejších oblastí pěstování, dobře si poradí na lehkých půdách. Je vyššího habitu, ale nepoléhá a je dobře skliditelná. Mezi přednosti patří olejnatost, uspokojivá odolnost chorobám a tolerance sušším podmínkám. Obsahuje gen Rlm7, tedy je velmi dobře odolná fomě.

InV1266CL H EU novinka

Nová hybridní odrůda systému Clearfield v nabídce společnosti BASF. Je nižšího vzrůstu, nepoléhá a je dobře skliditelná. Mezi přednosti patří olejnatost, uspokojivá odolnost chorobám a tolerance sušším podmínkám. Výnosově stabilní hybrid, vhodný do teplejších oblastí pěstování, dobře si poradí na lehkých půdách. Obsahuje gen Rlm7, tedy je velmi dobře odolná fomě.

Dazzler H EU novinka

První hybridní odrůda v sortimentu Invigor s tolerancí vůči TuYV. Registrována v Německu, s vysokou výkonností a vynikající olejnatostí. Obsahuje gen Rlm7, tedy je velmi dobře odolná fomě či verticiliu. Vhodná do všech oblastí pěstování i způsobů přípravy půdy. Není náchylná k pukání šešulí.


Bayer CropScience – Monsanto

DK Excited H EU

Vysoce produktivní hybrid rezistentní vůči TuYV. Má mohutné větvení a habitus bez tendence k poléhání. Má nadprůměrnou úroveň odolnosti k verticíliovému vadnutí a fomě (Rlm7).

DK Expat H EU

Robustní, vysoký hybrid se silně větvícím habitem. Má nadprůměrnou odolnost vůči napadení verticíliovým vadnutím a fomě (Rlm7). Dosahuje výborné výsledky v chladné i teplé oblasti pěstování. Díky pozdnímu začátku kvetení odolává i pozdním mrazíkům.

DK Exception H 2015

Nejpěstovanější hybrid na velkých polích v ČR v letech 2016–19. Stabilita vysokých výnosů v provozních podmínkách potvrzena 4 klimaticky různorodými ročníky (2015–19). Nejvýnosnější odrůda českých polí za poslední 4 roky (3× vítěz kategorie „velkých odrůd“ v praxi u členů SPZO). Adaptabilita na různé půdní podmínky podpořená vynikajícím zdravotním stavem. Rlm7 – gen zvyšující odolnost před napadením fomou.

DK Expansion H EU

Naprosto výjimečný genetický výnosový potenciál. Schopnost maximálního využití přidaného dusíku, který promění v růst výnosu. Nadprůměrná houževnatost a životaschopnost i ve stresových podmínkách. Výrazně vysoká odolnost samovolnému pukání šešulí v plné zralosti. Vysoká olejnatost. Rlm7 – gen zvyšující odolnost před napadením fomou.

DK Exlibris H 2019

Raný hybrid s výjimečně vysokým výnosovým potenciálem. Nižší vzrůst = snadná sklizeň a méně posklizňových zbytků. Určen pro časnou sklizeň. Výborný výkon v chladných, ale i v sušších oblastech (prověřeno pěstitelskou sezónou 2017/18). Výborné výsledky v testovacích pokusech – 2. místo v POP SPZO v 2019. Špičkový zdravotní stav úspěšně vzdoruje i vyššímu tlaku chorob. Přirozená genetická odolnost nežádoucímu praskání šešulí před sklizní. Rlm7 – gen zvyšující odolnost před napadením fomou.

DK Exotter H 2017

Špičkový výnos i v extrémních ročnících s nedostatkem srážek. Bez problémů zvládá i stres způsobený příchodem pozdních jarních mrazíků. Vyrovnaný vitální porost odolný vůči chorobám a poléhání. Vítěz POP SPZO 2018 sortiment A. Časně dozrávající hybrid umožňuje brzkou sklizeň. Vysoký obsah a kvalita oleje v dosaženém výnosu. Rlm7 – gen zvyšující odolnost před napadením fomou.

DK Execto H 2017

Hybrid nové generace s extrémně vysokým produkčním potenciálem. Mimořádně velký počet plných šešulí. Zvýšená odolnost poléhání i přes vyšší vzrůst. Vyžaduje čas a prostor pro pozvolné dozrávání. Rlm7 – gen zvyšující odolnost před napadením fomou.

DK Sequel sdH EU

Extrémně vysoká zimovzdornost. Nízký vzrůst nelimitující výnos. Absolutní jistota nepoléhání. Méně hmoty = rychlá, efektivní sklizeň. Snadná prostupnost porostu = jednodušší ošetření. Nevyžaduje regulátor růstu. Rlm7 – gen zvyšující odolnost před napadením fomou.

DK Imperial CL H EU

Výkonný Clearfield hybrid kombinuje vysoký výnos semene i oleje. Vynikající zdravotní stav podpořený přirozeným genem odolnosti vůči fomě (Rlm7). Nadprůměrná odolnost předčasnému pukání šešulí. Vitální s rychlým podzimním startem.

DK Platon H EU

Kombinace vysokého výnosu a špičkového zdravotního stavu. Specifická vysoká odolnost proti nádorovitosti kořenů řepky. Maximálně zvýšená odolnost proti Verticilliu a fomě (Rlm7). Vyrovnaný porost, rostliny s pevnými stonky.


B O R, s.r.o.

Anniston H 2017

Středně raný hybrid s rezistencí proti TuYV. Zdravotní stav na velmi dobré úrovni, podpořen zvýšenou odolností k fómové hnilobě (Rlm7). Velmi dobře přezimující rostliny jsou vyšší, odolné poléhání. Na konci roku 2017 byl registrován po tříletém zkoušení ÚKZÚZ na základě mimořádného výnosu semen (teplá oblast 123 %, chladná oblast 122 Odolný proti praskání šešulí a následnému vypadávání semen. Vyniká plasticitou do různých půdně-klimatických podmínek, meziročníkovou stabilitou výnosu a výbornou reakcí na intenzitu agrotechniky (AGT). Doporučována i pro časné termíny setí.

ES Cesario H 2018

Výkonný hybrid s nadprůměrnými výnosy semen a oleje. Raná až středně raná odrůda nižšího až středního vzrůstu (150–160 cm) se střední odolností poléhání. Dobrý zdravotní stav (zvýšená odolnost fómě díky kombinaci kvantitativní rezistence a genu Rlm7, dobrá odolnost verticiliovému vadnutí a alternariové skvrnitosti a střední odolnost hlízence) a velmi dobře přezimuje. Podzimní vývoj je středně rychlý, přisedlé rostliny nemají sklon k přerůstání a jsou odolnější proti okusu zvěří. Jarní nástup vegetace je pozvolný, rostliny velmi dobře větví a nasazují vysoký počet šešulí. Plastická odrůda do všech oblastí pěstování, která snese i sušší podmínky a nižší úroveň agrotechniky.

ES Momento H EU 2018

Extrémně robustní, polopozdní až pozdní hybrid registrovaný na Slovensku v roce 2018 s relativním výnosem 108,7 %. Vyniká plasticitou, geneticky zabudovanou rezistenci fómě (gen Rlm7) a také nepukavost šešulí. Výborná mrazuvzdornost a díky velmi výraznému větvení se hodí do širších řádků, popř. velmi dobře eliminuje nedostatky v polní vzcházivosti. Díky pomalému vývoji na podzim nepřerůstá, hodí se pro časné termíny setí.

Simona H 2019

Polopozdní hybrid, registrovaný v ČR v roce 2019. Rostliny středně vysoké–vysoké, velmi výnosné zejména v teplejší oblasti. Vysoká olejnatost. Jistota mrazuvzdornosti předurčuje tuto odrůdu i pro kontinentální podmínky. Díky poměrně rychlému podzimnímu růstu je žádoucí použití morforegulátoru a to v závislosti na konkrétních podmínkách porostu.

Adriana L EU 2006

Osvědčená středně raná liniová odrůda, středního vzrůstu, odolná poléhání. Evropská linie – ve většině států patří stále k hojně pěstovaným liniovým odrůdám. Hlavní přednosti – vysoké výnosy semen a oleje, velmi dobrý zdravotní stav. Vyniká odolností fómě a sklerotiniové hnilobě. HTS spíše vyšší. Široké výsevní okno, hodí se i pro pozdní výsevy. Díky rychlému podzimnímu růstu stihne do příchodu zimy dobře zakořenit a přezimuje v dobré kondici. Vhodná i do sušších oblastí, kořenový systém je silně rozvětvený a je předpokladem vysoké suchovzdornosti odrůdy. Vhodná i na lehké půdy a do teplých oblastí pěstování.


Caussade Osiva, s.r.o.

CS Celebriti H SK 2019 novinka

Polopozdní, bujně rostoucí hybrid. Geneticky podmíněná odolnost fomě (Rlm3, Rlm7 a genový aktivátor). Velmi dobré přezimování (92 %). Na jaře rychle regeneruje a vytváří bohatě větvící rostliny s dobrou odolností proti poléhání (8,3). Kvetení středně rané až pozdní, dozrávání rovnoměrné (8,2). Odolnost k houbovým chorobám je velmi dobrá. Doporučuje se morforegulace na podzim.

Memori CS H EU 2016

Polopozdní hybrid s velmi vysokým výnosovým potenciálem. Výnosová tolerance viru TuYV. Geneticky podmíněná odolnost fomě (Rlm7, Rlm3). Snáší pozdní setí. Vhodná pro intenzivní pěstování ve všech oblastech. Rostliny jsou vysoké, bohatě větví s vyšší odolností k poléhání (8,1). Velmi rychlý počáteční růst a jarní regenerace. Doporučena je podzimní i jarní morforegulace. Meziročníková výnosová stabilita, velmi dobrá mrazuvzdornost.

Zakari CS L CZ 2017

Středně raná odrůda s velmi dobrým přezimováním. V pokusech SPZO 2019 hodnocena jako nejvýnosnější liniová odrůda s přírůstkem výnosu 13% při vyšší intenzitě agrotechniky. Vhodná do všech oblastí. Vytváří středně vysoké, vyrovnané rostliny s vysokou odolností poléhání, nepřerůstá. Velmi dobrý zdravotní stav, zvláště nadprůměrná odolnost proti fomě a hlízence. Výnos na úrovni hybridních odrůd.

Etendar CL H EU 2017

Středně raný hybrid pro střední a intenzivní AGT, pozitivně reaguje na aplikaci přípravku Cleravis. Rostliny středního až vyššího vzrůstu tvoří vysoký počet šešulí. Počáteční růst je rychlý. Na jaře rychle regeneruje, bohatě větví, tvoří kompaktní porost. Výborný zdravotní stav, odolnost vůči teplotním výkyvům. Dosahuje vysokých výnosů ve všech oblastech pěstování.


KWS OSIVA s.r.o.

Factor KWS H 2014

Středně raný pylově fertilní hybrid registrovaný v ČR v roce 2014. Vhodný pro všechny oblasti pěstování, pozitivně reaguje na vyšší intenzitu pěstování. Výnos semene i výnos oleje jsou vysoké, ročníkově stabilní. Velmi rychlý vývoj na podzim i na jaře, s výborným přezimováním. Vytváří kompaktní porosty, s vysokou odolností poléhání a zvýšenou odolnost vůči pukání šešulí. Vykazuje vysokou toleranci k chorobám, odolnost vůči Verticillium se dá označit jako jedinečná. Je nositelem genu odolnosti vůči Phomě (Rlm7).

Alvaro KWS H 2015

Středně raný pylově fertilní hybrid vhodný do všech pěstitelských oblastí. Registrovaný v ČR v roce 2015. Výnosem semene a obsahem oleje patří k absolutní špičce v sortimentu řepky ozimé. Vyznačuje se velmi rychlým vývojem na podzim a intenzivním růstem na jaře. Přezimuje bez problémů, vytváří kompaktní porosty, s vynikajícím větvením už od spodních pater a vysokou odolnost k poléhání. Velmi dobře odolává komplexu chorob (Phoma, Botrytis, Alternaria, Sclerotinia, Verticillium). Geneticky daná odolnost vůči pukaní šešulí a Phomě (Rlm7).

Marc KWS H 2016

Středně raný pylově fertilní hybrid. Registrovaný v ČR v roce 2016. Dosahuje vysoké a stabilní výnosy v teplých i chladných výrobních oblastech. Výnosem semene a obsahem oleje patří k absolutní špičce v sortimentu řepky ozimé. Vysoká odolnost k celému komplexu chorob (Phoma, Botrytis, Alternaria, Sclerotinia, Verticillium). Růst a vývoj na podzim je rychlý a jeho start na jaře je velmi intenzivní. Přezimuje bez problémů, vytváří kompaktní porosty, s vynikajícím větvením už od spodních pater a vysokou odolnost poléhání. Genetická odolnost pukaní šešulí a Phomě (Rlm7).

Umberto KWS H EU

Středně raný pylově fertilní hybrid. Výnosy v rámci ČR, ale i celé Evropy se řadí mezi absolutní špičku. Vykazuje vysokou toleranci k půdním i klimatickým podmínkám. Vysoké výnosové stability dosahuje jak v chladných, tak i teplých výrobních oblastech, včetně přísuškových. Vytváří kompaktní porosty, bohatě navětvené, nepoléhavé a zdravé. Genetická odolnost pukaní šešulí a výborný zdravotní stav dávají předpoklad přirozeného dozrávání na zdravé, zelené rostlině, bez nouzového dozrávání.

Hybrirock H EU

Středně raný pylově fertilní hybrid, přizpůsobivý klimatickým podmínkám. Vhodný do teplejších a přísuškových oblastí. Dosahuje mimořádně vysoké a stabilní výnosy semene, při vysokém obsahu oleje. Díky rychlému růstu a vývoji na podzim je možné setí i při pozdních termínech. Vykazuje výbornou mrazuvzdornost a přezimování. Vytváří kompaktní, bohatě navětvené porosty. Výborná odolnost poléhání, při špičkové odolnosti hlízence.

Ermino KWSH 2016

Středně raný pylově fertilní hybrid. Výnosová stabilita bez ohledu na ročník, stanoviště a oblast. Výnosem semene a obsahem oleje překonává dosavadní řepkovou špičku. Vysoká odolnost vůči celému komplexu chorob, nadprůměrná odolnost vůči VerticiliuSclerotinii. Vitální růst ve všech fázích vegetace- růst a vývoj na podzim, tak i start na jaře je velmi intenzivní. Přezimuje bez problémů, vytváří kompaktní porosty, s vynikajícím větvením už od spodních pater a vysokou odolnost poléhání. S-POD funkce – geneticky daná snížená pukavost šešulí.

Allberich KWSsdH EU

Středně raný pylově fertilní polotrpasličitý hybrid. Vysoká výnosová stabilita bez ohledu na ročník, stanoviště a oblast. Vysoká odolnost celému komplexu chorob, kdy na základě genu Rlm7 je vysoká odolnost vůči fomě. Růst a vývoj na podzim je pomalejší, což snižuje riziko přerůstání a dodává prostor na tvorbu kořenů. Přezimuje bez problémů. Na jaře je růst a vývoj intenzivní, avšak s výhodou polotrpasličitého hybridu, kdy nedochází k tak masivnímu nárůstu hmoty jako u běžných hybridů. Vytváří kompaktní porosty, s vynikajícím větvením už od spodních pater a vysokou odolnost poléhání.


Limagrain Central Europe SE, org. s., Česká republika

LG Architect H 2019

Středně raný hybrid pokročilé generace s vysokým heterozním efektem do všech podmínek pěstování. Nejvýnosnější hybrid v 1. roce zkoušení ÚKZÚZ 2016 s výnosem 6,35 t/ha (119%). V 2. roce zkoušení ÚKZÚZ 2017 je opět nejvýnosnějším hybridem s výnosem 117 %. Registrovaný v UK, F, DK, PL, D, AT, HU. Špičkový výnos je chráněn geneticky podmíněnou odolností proti pukání šešulí a genotypem R54 s rezistencí vůči viru žloutenky vodnice TuYV. Podzimní vývoj je středně rychlý, je vhodný pro výsev v AGT termínu. Přezimování má vynikající, jarní vývoj středně rychlý. Sklizní navazuje na ranější hybridy.

Alicante H 2016

Raný hybrid s rekordními výnosy a vynikající přizpůsobivostí podmínkám pěstování. Navržen k registraci ÚKZÚZ ve dvouletém zkráceném řízení na prvním místě s výnosem 6,98 t/ha (116 %) v roce 2015. V tříletém zkoušení SDO 2014–16 dosáhl 118 % v chladné a 120 % v teplé oblasti. Hybrid středně vysoký až vysoký se středně rychlým vývojem na podzim a vynikajícím přezimováním. Má kombinovanou odolnost vůči fomové hnilobě – kvantitativní a kvalitativní s genem Rlm7. Geneticky podmíněná odolnost pukání šešulí. Do všech podmínek a oblastí pěstování. Vhodný pro včasné výsevy a výsevy v AGT termínu. Včasná sklizeň.

Arsenal H EU

Raný výkonný hybrid OGURA/INRA, se špičkovými výnosy v zemích EU, s vysokým obsahem oleje v semenech. V registračním řízení OMMI v Maďarsku dosáhl v raném sortimentu výnosu semen 114 % na průměr pokusu. V reg. zkouškách na Slovensku 2011–12 dosáhl výnosu 110,7 %. Nejvyšší výnos v testování POP ČZU 2015 5,054 t/ha. Nízký obsah GSL. Vyšší vzrůst s dobrou odolností poléhání. Vývoj na podzim je velmi dynamický, vhodný i pro pozdní výsevy. Velmi dobře přezimuje. Velmi dobrý zdravotní stav, kombinovaná odolnost fómové hnilobě – gen Rlm7 a polygenní odolnost. Odolný pukání šešulí. Určen do všech podmínek pěstování, i pro pozdní výsevy.

LG Ambassador H EU novinka

Středně raný hybrid pokročilé generace s vysokým heterozním efektem do všech podmínek pěstování. Vynikající výnos je chráněn geneticky podmíněnou odolností proti pukání šešulí, genotypem R54 s rezistencí vůči viru žloutenky vodnice TuYV a genem odolnost vůči fomové hnilobě Rlm7. Středně rychlý vývoj na podzim i na jaře, velmi dobré přezimování, velmi dobrý zdravotní stav. Setí v termínu. Sklizní navazuje na ranější hybridy.

Alasco H EU

Středně raný hybrid odolný všem rasám nádorovitosti košťálovin známým v zemích střední Evropy. Raností navazuje na hybrid Archimedes a umožňuje rozfázovat sklizeň hybridů odolných nádorovitosti. Robustní hybrid vyššího vzrůstu s velmi dobrým zdravotním stavem. Odolný pukání šešulí. Do všech podmínek pěstování. Má velmi dobrou odolnost vymrzání a vyniká vysokým a stabilním výnosem. Výsev v termínu a také pro pozdní výsevy.

Conrad CL H EU

Středně raný hybrid do technologie Clearfield®, odolný účinné látce imazamox v přípravku Cleravis. Středně raný středně vzrůstný až vzrůstnější hybrid s vynikajícím zdravotním stavem. Vysoký výnos hybridu chrání také geneticky podmíněná nepukavost šešulí, díky které se snižuje množství výdrolu na pozemcích. Velmi dobrá odolnost vymrzání. Hybrid do všech podmínek pěstování a především na pozemky s nezvladatelným zanořením řepicí a úhorníkem mnohodílným.

Arabella L 2015

Středně raná liniová odrůda s nejvyšším výnosem 104 % u liniových odrůd v testování ÚKZÚZ 2012–14. Druhá nejvýnosnější odrůda POP SPZO 2015 sortiment B s výnosem 4,85 t/ha. Nejvýnosnější v POP SPZO 2016 s výnosem 4,64 t/ha. Odrůda s nejvyšším výnosem u liniových odrůd v SDO ÚKZÚZ také za roky 2015–17 s výnosem 104 %. Odrůda s velmi dobrou odolností fomové hnilobě a hlízence. Středně vysoká až vyšší s dobrou odolností poléhání a nejlepší odolností proti vymrzání v testování ÚKZÚZ 2012. Olejnatost středně vysoká, výnos oleje vysoký. Do všech oblastí pěstování. Výsev v AGT termínu.

LG Anarion H EU novinka

Středně raný velmi výnosný hybrid pokročilé generace, odolný všem rasám nádorovitosti košťálovin známým v zemích střední Evropy a s odolností TuYV. Robustní hybrid vyššího vzrůstu s rychlým podzimním vývojem a středně rychlým nástupem do jarní vegetace. Dobrý zdravotní stav podpořený genem Rlm7. Odolný pukání šešulí. Vhodný do všech podmínek pěstování. Má velmi dobrou odolnost vymrzání a vyniká vysokým výnosem. Výsev v AGT termínu a také pro pozdní výsevy.


Pioneer Hi-Bred*

PX131 sdH EU novinka

Nový polotrpasličí hybrid dosahuje vysokých výnosů semen a vynikající olejnatosti – 47,4 %. Vynikající odolnost poléhání. Dobrá odolností šešulí proti pukání. V podzimním období nemá snahu přecházet do dlouživého růstu, proto je vhodný k raným výsevům.

PX113 sdH EU

Polotrpasličí hybrid patří nyní k nejvýnosnějším odrůdám od Pioneeru. Olejnatost je středně vysoká. Gen Rlm7 zabezpečuje vyšší odolnosti vůči Phoma lingam. Významné přednosti polotrpasličích hybridů vyplývají z nižšího vzrůstu. Rostliny mohutně větví, šešulové patro je kompaktnější a níže posazené.

PT271 H EU

Středně raný hybrid. Poskytuje vysoké výnosy semen s vysokou olejnatostí (47,0 %). Tradiční hybrid s nižším vzrůstem a výbornou odolností poléhání. Gen Rlm7 zabezpečuje vyšší odolnost Phoma lingam.

PT298 H 2019

Středně pozdní hybrid. Velmi vysoké výnosy semen. V OZ ÚKZÚZ 2017–19 dosáhl relativního výnosu semen 111 % na kontroly. Získal ocenění „Zdravý kořínek“ za kvalitní olej se zvýšeným obsahem omega-3 nenasycených mastných kyselin.

PT264 H EU

Středně raný hybrid. Vysoké výnosy semen s vysokou olejnatostí (47,1 %). Tradiční hybrid s nižším vzrůstem a výbornou odolností poléhání. Šešule dozrávají rychleji, ale neotevírají se a dobře udrží semena.

PT284 H EU

Pozdní hybrid tradičního vzrůstu, odolný vůči nádorovitosti kořenů brukvovitých (Plasmodiophora brassicae).

*Zástupce v ČR: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, organizační složka


PRO SEEDS s.r.o.

Sonyx L

Česká liniová odrůda, registrovaná v ČR v roce 2017. Středně raná, nízké rostliny s velmi dobrou odolností proti poléhání a velmi dobrým zdravotním stavem. V rámci liniových odrůd dosahuje vysokého výnosu semen, zejména v chladné oblasti. Semeno má vysokou HTZ a vysoký obsah oleje. Dynamický počáteční růst a přisedlá listová růžice v průběhu podzimu, proto je vhodná i pro časné termíny setí, bez rizika přerůstání. Vysoký výnos, nižší náklady na osivo a zajímavá ekonomika pěstování. Osivo vyrobeno v ČR. Osivo bude ošetřeno kombinací dvou druhů bakterií – poutajícími vzdušný dusík (Azotobacter a Azoarcus) a podporujícími vitalitu a zdraví rostlin (Lactobacillus).


Rapool CZ s.r.o.

AtoraH 2016

Dosahuje nejvyšších výnosů semen i oleje v praxi ČR (sklizeň 2019, 1. místo velké odrůdy v praxi u členů SPZO). Přednosti: vitalita, vynikající zimovzdornost, výborný zdravotní stav s TuYV tolerancí. Inovativní šlechtění pro zlepšení kondice rostlin v průběhu vegetace a napomáhá řešit aktuální problémy při pěstování řepky. Díky kombinaci výnosu semen s vysokou olejnatostí, odolnosti chorobám a dalším hospodářsky významným vlastnostem se stává všestranně dokonalou.

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D

Temptation H 2019

Hybrid s TuYV rezistencí, vyniká plastičností bez vyhraněných nároků na oblast pěstování. V ČR dosáhl 119 % průměru liniových odrůd a obsahem oleje 48,70 % (SDO, ÚKZÚZ 2017–19) patří k absolutní výnosové špičce. Středně raný až polopozdní, středně vysoký porost (151 cm) s vynikající odolností proti poléhání (7,7). Velmi dobrý nárůst biomasy a odolnost přerůstání na podzim zajišťuje špičkovou zimovzdornost, což umožňuje výsevy také ve středně pozdních termínech. Středně rané kvetení s rychlým naléváním šešulí jsou základem homogenního dozrávání a snadné sklizně. Velmi dobrý zdravotní stav. Velmi dobře reaguje přírůstkem výnosu při intenzivním způsobu pěstování.

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG

Kuga H 2016

Patří mezi nejvýkonnější hybridy registračního zkoušení v Polsku (114 %), ČR (112 %) a Litvě (103 %). Díky mimořádnému výkonu, excelentní zimuvzdornosti a robustnímu zdravotnímu stavu, získala registraci také v Estonsku a Bělorusku. Díky ploše více jak 75 tis. ha (PL, LV, ČR, SK, S) se stává mimořádným hybridem evropského významu. Vhodná i pro horší půdy, mrazové kotliny a stresované lokality.

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D

Dominator H 2020

Středně raný hybrid se středně vysokými rostlinami (149 cm), odolnými proti poléhání (8,6). Geneticky podmíněná rezistence (gen R54) kontrolující TuYV a nová rezistence fomě (APR37), kde dosáhl vysokého hodnocení 7,0 (ÚKZÚZ 2017–19) a je proto řešením v úzkých osevních postupech a oblastech s vyšším infekčním tlakem houbových chorob.

Udržovatel: RAPOOL- RING GbR

Keltor H 2019

Registrovaný nejranější hybrid (srovnatelný s Rohanem) s mimořádně vysokým výnosovým potenciálem a TuYV rezistencí. Rostliny tvoří velmi kompaktní porost vysoký 142 cm s velmi vysokou odolností poléhání (8,4). Výnosem semen 117 % stojí v čele výnosového pořadí novinek 2019. Homogenní zrání zajišťuje bezproblémovou sklizeň bez nutnosti desikace porostu. Odolnosti chorobám na vynikající úrovni: foma – 6,3, verticilium – 6,4, černě – 7,3.

Kicker H 2017

Středně raný až polopozdní hybrid středně vysokého vzrůstu (165 cm) s dobrou odolností poléhání (7,6). Vynikající zdravotní stav s novou geneticky podmíněnou rezistenci fomě (APR37). Velmi rychlý start a usazená listová růžice snižují riziko přerůstání na podzim, společně s vynikajícím přezimováním rozšiřuje seťové okno. V SDO 2016–18 dosáhl nejnižšího napadení stonkovými a kořenovými chorobami (index 19,2). To umožňuje nasazení v podmínkách úzkých osevních postupů a lokalitách s vyšším tlakem houbových chorob. Nová architektura kořenů s vyšším podílem jemného kořenového vlášení umožňuje lépe přijímat živiny a zvládat stres na těžkých jílovitých půdách.

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D

Dariot H 2019

Hybrid je výsledkem nového šlechtění a pečlivé selekce na specifické znaky – rychlejší start, efektivnější fotosyntéza a využití dusíku, optimální tvorba šešulí a mimořádná výnosová stabilita. Prověřená suchovzdornost, proto je oblíbený také v suchých oblastech Slovenska. V extrémních podmínkách Maďarska (lokalita Bóly u hranic s Chorvatskem) dosáhl ve srážkově podprůměrném ročníku 2017 neuvěřitelného výnosu 7 t/ha při průměrných srážkách 295 mm (úhrn I.–VII.). Nejvýnosnějším se stal také v suchém roce 2018 v ČR.

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG

MercedesH EU

Velmi rychlý počáteční vývoj na podzim, na studených a těžkých jílovitých půdách. Výjimečná úroveň přezimování v rámci celé Evropy. Mimořádně vhodný pro redukované technologie zpracováni půdy. Nastup do jarní vegetace vlivem delší regenerace pozvolný. Vytváří středně vysoké rostliny. Raností kvetení a zrání patří k polopozdním odrůdám. Rovnoměrností dozrávání se řadí mezi vysoce homogenní hybridy. Vysoce tolerantní nepříznivým podmínkám pěstování.

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D.

Croquet H EU

Hybrid s rasově specifickou rezistencí vůči nádorovitosti brukvovitých (Plasmodiophora brassicae) a rezistencí vůči fomě (APR37). To přispívá k vysoké vitalitě rostlin a lepšímu přezimování. Obstojí v obtížných podmínkách vlhkých a zamokřených pozemků s vyšším tlakem houbových chorob (foma, verticilium, hlízenka). Z důvodu ochrany rezistence je určen výhradně na zamořené pozemky. Na všechny druhy půd včetně těžkých jílovitých.

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D

Crome H EU

Hybrid určený výhradně na pozemky zasažené Plasmodiophorou. Pěstování na lehčích až těžkých půdách. Střední až pozdní termíny setí s velmi rychlým vývojem na podzim. Rychlá regenerace na jaře, rané kvetení a ranější zrání zajišťuje maximální využití půdní vláhy pro tvorbu výnosu semen. Výnos 109 % na Mentor. Z pohledu ranosti ke sklizni se velmi dobře doplňuje s hybridem Croquet.

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D

Veritas CL H EU

Polopozdní hybrid Clearfield technologie s tolerancí imazamoxu. Vysoký až velmi vysoký výnos semen se střední HTS a vysokým obsahem oleje. Velmi rychlý počáteční vývoj a podzimní růst zajišťuje rostlinám nadprůměrné přezimování. Rostliny jsou středního až vyššího vzrůstu s dobrou odolností poléhání. Robustní rostliny, mohutný kořen a větvení umožňují bezproblémové pěstování i v suchých oblastech. Vyniká odolností fomě.

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG.

Phoenix CL H 2017

Středně raný hybrid Clearfield technologie s tolerancí imazamoxu. Velmi vysoké výnosy semen, vysoká olejnatost a střední HTS. Rychlé vzcházení a výborná úroveň přezimování. Středně pozdní nástup do jarní vegetace a kvetení eliminuje poškození pozdními jarními mrazíky. Rostliny jsou středně vysoké (166 cm) s vyšším počtem větví a dobrou odolností chorobám a poléhání. Rychlá pokryvnost pozemku zajišťuje přirozenou konkurenci vůči plevelům. Vhodný pro středně rané až pozdní setí a pro vysokou i střední intenzitu pěstování.

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG.

Batis H 2020

Středně raný hybrid rezistentní TuYV, s velmi stabilním a vysokým výnosem semen i oleje a špičkovou olejnatostí. Střední až kratší vzrůst (148 cm) s vysokou odolností poléhání (7,9). Velmi vysoká adaptabilita. Registrován v ČR, DE a PL. V reg. ÚKZÚZ 2017–19 dosáhl vynikajícího výnosu semen (112 %) a nejvyššího výnosu oleje (115 %). V Německu byl hybrid registrován v 2019 s maximálním hodnocením výnosu (9). TuYV rezistence a bezproblémový zdravotní stav: foma (6,1), hlízenka (6,0), verticilium (6,5), plíseň zelná (7,8). Velmi rychlý počáteční vývoj umožňuje setí i ve velmi pozdních termínech.

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG.

Clavier CL H EU

Nejúspěšnější hybrid v pokusech s Clearfield® technologií SPZO 2018–19. Rychlý počáteční vývoj, výborné přezimování a vynikající zdravotní stav s geneticky podmíněnou rezistencí fomě (APR37). Rostliny středně vysoké s vyšším počtem větví a dobrou odolností poléhání. Dobrá reakce na intenzitu a s ohledem na ranost se velmi dobře doplňuje s Veritas CL. Středně rychlý nástup do jarní vegetace a kvetení eliminuje poškození pozdními jarními mrazíky.

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG.

Duplo H EU novinka

Hybrid do sucha s vysokým výnosem semen a oleje, velmi rychlým vzcházením a vývojem na podzim a s geneticky podmíněnými rezistencemi TuYV a fomě (Rlm7). Odolný pukání šešulí. Rychlý vývoj kořenů a listové růžice umožňují zvládat nepříznivé podmínky při vzcházení (sucho, pozdní setí) a zároveň zajišťují dobré přezimování. Robustní, vytvářející středně vysoký až vysoký porost (153 cm) s vynikající odolností proti poléhání (8,2). Zráním se jedná o středně raný hybrid. Vynikající výnosová stabilita.

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG.

Hogofogo H 2020 novinka

Robustní, středně raný až polopozdní hybrid, vhodný i do suchých podmínek pěstování. Vedle výnosu semen (109 %) a oleje (110 %) nabízí také vylepšený zdravotní stav s geneticky podmíněnou rezistencí fomě (Rlm7) a nepukavost šešulí. V rámci registrace ÚKZÚZ 2017-19 byl zdravotní stav hodnocen velmi dobře: foma (6,5), hlízenka (6,3), plíseň zelná (7,2), verticilium (6,8). Navzdory robustnímu vzrůstu je odolnost poléhání hodnocena známkou 8,1 při středně vysoké až vysoké výšce rostlin (151 cm). Výnosy semen i oleje v teplé a chladné oblasti pěstování vysoké.

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG.


SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Angelico H 2019

Středně raná odrůda. Rezistence TuYV, gen Rlm7 (foma), genetická nepukavost šešulí. Plastický, pro všechny oblasti pěstování. Rostliny vyšší. Velmi rychlý růst na podzim. Vhodná i do sušších oblastí a na pozdnější setí. Vynikající výsledky v teplých lokalitách.

Artemis H AT, PL 2019

Středně raná odrůda ve 3. roce ÚKZÚZ, zatím absolutní špička. Rezistence TuYV, gen Rlm7 (foma), genetická nepukavost šešulí. Plastický, pro všechny oblasti pěstování. Rostliny vyšší. Velmi vysoká HTS. Rychlý růst na podzim. Vhodná i do sušších oblastí a na pozdnější setí. Vynikající výsledky ve všech oblastech. Velmi perspektivní hybrid.

Sidney L 2014

Prověřená liniová odrůda. Nejvýnosnější linie v pokusech ČZU Červený Újezd 2014, 2016. Nejvýnosnější linie v provozních podmínkách 2016, 2018 a 2019. Plastická odrůda pro všechny oblasti pěstování. Rostliny nižší. Vynikající zdravotní stav u všech hlavních chorob (hlízenka, foma, verticilium) Výborné přezimování i v roce 2012. Významným výnosotvorným faktorem je velmi vysoká HTS. Semena obsahují velmi malé množství GSL. High-oleic odrůda – 75 % kyseliny olejové v oleji.

Randy L AT 2017

Raná až středně raná liniová odrůda se středně vysokými rostlinami. Má rychlý podzimní růst, velmi dobré přezimování a silnou regenerační schopnost. Velmi dobře odolává fomě a hlízence. Semena mají střední až vyšší HTS. Setí od poloviny AGT termínu, lze i pozdní. Výsevek 60–80 semen/m2. Výborná odolnost poléhání. Nejvýnosnější liniová odrůda v Rakousku.

Arazzo H SK 2015

Středně raný hybrid. Tvoří velmi kompaktní nepoléhavý porost se středně vysokými rostlinami. Vítěz maloparcelkových pokusů ČZU Červený Újezd 2015. Velmi dobré výsledky ve firemních poloprovozních pokusech (1. místo Slatina nad Zdobnicí 2015 a 2016). Dobře odolává fomě a hlízence. Semena mají vyšší HTS a vysokou olejnatost. Setí nejlépe v AGT lhůtě. Výsevek 40–50 semen/m2. Vhodný zejména pro intenzivní pěstování.

Pantheon H EU 2014

Středně raná hybridní odrůda. Hybrid OGU INRA. Velmi dobré přezimování. Rychlý počáteční růst i jarní regenerace. Dobrá odolnost poléhání. Gen proti fomě rlm7.


Selgen, a.s.

Cortes L 2011

Vyšlechtěná na ŠS Chlumec nad Cidlinou. Úspěšně absolvovala reg. zkoušky s minimálními meziročníkovými výkyvy ve výnosu – průměr tří let 102 %. Vyniká malou výškou rostlin (138 cm), které jsou velmi pevné a výborně odolávají polehání. Kvetení je velmi rané, zralost poloraná. Na podzim rychlý vývoj a výborná pokryvnost růžice. Odolnost proti všem chorobám je na dobré úrovni, vyšší k plísni šedé (7,4). HTS je vyšší, kolem 6 g, vysoký obsah oleje (46,9 %). Rajonizován do všech oblastí pěstování. V zimě 2011/12 vynikla jeho mrazuvzdornost, kdy ve zkouškách ÚKZÚZ přezimovalo 91 % rostlin. Z hlediska mezerovitosti byl nejlepší – pouhých 13 %. V roce 2011/12 v pokusech SPZO (sort. B) překonal průměr všech odrůd včetně hybridů výnosem 4,26 t/ha. Nejprodávanější řepka v sortimentu Selgenu. Je zařazen do výběrového programu Preol Ideal.

Orex L 2016

Vyšlechtěná v rámci konsorcia Česká řepka. První česká dihaploidní liniová odrůda = geneticky stabilnější odrůdové charakteristiky. Vysoký výnos semene s potenciálem výnosu na úrovni hybridních odrůd v teplejší oblasti. V SDO ÚKZÚZ 2016 tříletý průměr výnosu v registračních pokusech 105 %. V dozrávání poloraná až pozdní (vegetační doba 203 dnů). Nízké až střední, dobře větvící rostliny (155 cm). Středně vysoká HTS (5,34 g), obsah oleje 47,65 %. Výborná zimovzdornost (94 %), dobrá odolnost polehání (7,1). Vyrovnaná a vysoká odolnost proti chorobám: plíseň šedá (6,6), sklerotiniová hniloba – hlízenka (6,5), fomové černání stonku (6,1), čerň řepková (6,0), verticiliové vadnutí (7,1).

Cedrik L EU 2017 (SK)

Vyšlechtěná na ŠS Chlumec nad Cidlinou. Poloraná až raná odrůda s delší dobou kvetení a rovnoměrným dozráváním semen. Nízké rostliny (141 cm) odolné proti poléhání (8,9 b.). Vysoký výnos ve všech oblastech, zvláště řepařské (106,9 %). HTS střední (4,81 g). Vysoký obsah oleje. Vynikající přezimování rostlin (96 %). Odolná proti všem rizikovým chorobám.

Corzar L 2019 novinka

Nově registrovaná, středně raná odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem GSL. Rostliny jsou nízké, odolné proti poléhání před sklizní. V rámci liniových odrůd měla výnos semene ve zkouškách ÚKZÚZ v teplé i chladné oblasti středně vysoký, výnos oleje vysoký. Výnosově překonávala i kontrolní hybridy. Středně odolná proti napadení fomě, hlízence, černím a verticiliu. HTS nízká až středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký až vysoký, standardní zastoupení mastných kyselin v oleji. Obsah NLv semeni nízký. Zařazen v pokusech SDO 2020.


Soufflet Agro a.s.

Estelia H EU

Enormně výnosný, středně raný hybrid, prodávaný pod značkou Soufflet Seeds, určený pro pěstitele, kteří očekávají vysoké výnosy. Vhodný od KVO až po BVO, dle oblasti je třeba upravit dobu setí. Vstup do vegetace střední–rychlý. Velice dobře přezimuje, středně rychlý jarní start. Během vegetace si dokáže poradit s přísuškem. Vytváří dlouhý kůlový kořen, je schopen přijímat živiny a vláhu z větší hloubky, dobře reaguje na úrodnější a vláhově jistější lokality, kde lépe prodá svůj potenciál. Středně vysoká, začíná větvit v první třetině rostlin a vytváří velké množství produkčních větví. Výborná odolnost polehání a chorobám. Dobrá odolnost pukání šešulí před sklizní.

Addition H EU

Středně raný hybrid, vyššího vzrůstu s velmi vysokým potenciálem výnosu, který prokázal v pokusech a na provozních plochách v ČR a během registrace ve Francii. Ve všech pokusech a na provozech byl porovnáván s nejvýkonnějšími a nejprodávanějšími hybridy řepky v dané lokalitě a v tomto porovnání obstál na výbornou. Má geneticky založenu rezistenci proti TuYV, odolnost vůči fomové hnilobě a pukání šešulí. Vytváří vysokou HTS, proto je vhodnější tento hybrid umísťovat na lepší pozemky od KVO až po BVO.

Olimpico H EU

Středně pozdní hybrid s vysokou olejnatostí a nadprůměrnými výnosy i na horších půdně klimatických stanovištích. Má geneticky podpořenou odolnost k fomové hnilobě geny Rlm 1, 7, 9. Rychlý start do podzimní vegetace umožňuje tento hybrid sít i v pozdnějším AGT termínu. Dobře koření a je vhodný i do minimalizačních technologií, kde uplatňuje svoji houževnatost a rychlou tvorbu kulového kořene. I když se jedná o vzrůstný hybrid, tak disponuje velice dobrou odolností proti poléhání před sklizní.

Miami H EU novinka

Nový hybrid vhodný do intenzivních technologií. Vhodný na pozemky příznivé pro pěstování řepky. Start do vegetace je rychlý, proto lze bez obav vysévat ke konci AGT termínu. Kořenová soustava je hluboce kořenící se širokým kořenovým krčkem. Rostliny jsou na podzim přisedlé a v případě setí po AGT termínu nepotřebují podzimní morforegulaci. Přezimování bývá bezproblémové se středně rychlým startem do vegetace. Rostliny jsou středně vysoké a vytvářejí velký počet plodných větví. Dozrávání je rovnoměrné.

Armani H EU novinka

Moderní, středně raný a výkonný hybrid, který je geneticky vybaven rezistencí proti viru TuYV. Výborný zdravotní stav je podpořen odolností proti fómové hnilobě genem Rlm 7, dobrou odolností proti hlízence obecné a verticiliovému vadnutí. Dále disponuje velmi vysokou olejnatostí, dobrým startem do vegetace i v pozdním termínu setí nebo při sušším průběhu počasí v době setí. Svůj vysoký potenciál výnosu potvrdil v pokusech v Německu v období 2016–18, kdy byl testován na 52 lokalitách s průměrným výnosem 108 %.


Sumi Agro Czech s.r.o.

Sidoni H EU 2018

Středně raný hybrid s velmi vysokým výnosem. Vhodný pro intenzivní pěstování ve všech oblastech. Patří mezi bujně rostoucí hybridy, proto doporučujeme vysévat v 2. pol. AGT termínu a to do 40 r/m2. Po podzimní regulaci vytváří silné, přisedlé rostliny s velmi dobrou mrazuvzdorností. Na jaře rychle regeneruje, dobře větví a tvoří robustní rostliny odolné poléhání. Odolnost plísni šedé velmi dobrá, fomě, černi a hlízence nadprůměrná (7, VÚRV Humpolec 2017). Kvetení a zrání středně rané. HTS střední. Vyžaduje časné přihnojení N hnojivy. Doporučujeme intenzivní vedení porostu.

Regate H EU 2015

Hybrid od francouzské šlechtitelské společnosti. Středně raný hybrid s velmi dobrým počátečním vývojem. Patří mezi středně vysoké–vysoké hybridy se středním–vyšším obsahem oleje (45,8 %) a nízkým obsahem GSL. Velmi dobře větví a doporučená je 25–30 rostlin/m2. Vyznačuje se velmi dobrým zdravotním stavem a vysokou odolnosti vůči klíčovým houbovým chorobám (Phoma, Sclerotinia, Botryti

Espri CS H I 2018

Polopozdní hybrid od společnosti Caussade. Patří mezi střední až vysoké hybridy (161,7 cm). Kvetení i dozrávání je polopozdní. Velmi dobrý zdravotní stav. Obsah oleje vysoký (46,4%). Velmi dobrá odolnost proti fómě a dobře přezimuje. Velmi dobrý výnosový potenciál.

Mazari CS H EU 2013

Polopozdní hybrid od společnosti Caussade. Vhodný pro vysokou intenzitu pěstování. Střední–vyšší vzrůst. Vhodný do všech oblastí pěstování. Velmi vysoký výnosový potenciál a HTS. Velmi dobrá odolnost proti chorobám, mrazuvzdornost velmi dobrá. Rostliny dobře větví a tvoří robustní a kompaktní porost. Podzimní vývoj je rychlý, jarní regenerace pozvolnější, kvetení polopozdní a zrání je středně rané. Vyžaduje časné přihnojení. Doporučuje se použití růstových regulátorů na podzim i na jaře.

ES EldoradoH EU 2017

Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences. Raný až středně raný hybrid s velmi vysokými a stabilními výnosy. Má rychlý podzimní vývoj a je odolnolá podzimnímu přerůstání. Velmi dobré přezimování. Odolná poléhání. Vysoké a stabilními výnosy. Odolnost chorobám PhomaSclerotinia. Vysoká odolnost pukání šešulí. Výsledky zkoušek užitné hodnoty: ÚKZÚZ 2015 prům. výnos 6,12 t/ha (106%), UKSUP 2015–16 prům. výnos 5,80 t/ha (109,1 %).


Syngenta Czech s.r.o.

Aganos H 2020 novinka

Středně raný hybrid registrovaný v ČR. Celkový vítěz ÚKZÚZ 2017–19 (výnos: 2017 – 114 %, 2018 – 117 %, 2019 – 122 %), stabilní a velmi vysoké výnosy, vysoká HTS i v suchých podmínkách. Hybrid sgeneticky podmíněnou odolností TuYV a fómě (Rlm7). Rostliny nemají na podzim tendenci k přechodu z fáze přisedlé růžice do prodlužovacího růstu. Vhodnost i na horší stanoviště – písčité půdy, minimalizace. Vysoká odolnost vyzimování a poléhání. Dobrý zdravotní stav.

SY Iowa H EU

Středně raný hybrid registrovaný v PL se stabilním výnosem prokázaným v registračních zkouškách zemí EU (DE 111 %, PL 115 %, UK 105 %, DK 107 %), a to i ve stresových podmínkách. Potvrzená vynikající odolnost proti fómě (RLM7), dobrá odolnost na hlízenku a velmi dobrá odolnost vyzimování. Vzhledem k rychlému startu na podzim i na jaře je doporučena aplikace růstového regulátoru.

SY Florida H EU

Raný hybrid s vysokým výnosem (ČR 114 %) s obsahem oleje v sušině 48,8 % a nadstandardní hladinou omega-3 mastných kyselin. Velmi dobrá odolnost fómové hnilobě, cylindrosporiu, hlízence a verticíliovému vadnutí stonků. Mohutný habitus a rané kvetení. Vhodný do všech podmínek pěstování i minimalizaci. Vhodný i pro pozdní setí.

SY Harnas H EU

Středně raný hybrid, vyznačující se stabilitou a nadstandardním výnosem semene i oleje. Vysoká odolnost suchu daná především mohutným kořenovým systémem. Rostliny středně vysoké s dlouhými bočními větvemi a velmi dobrým nasazením šešulí. Díky svému habitu má velmi dobrou odolnost poléhání a přezimování. Vhodný i do písčitých půd. Výborných výsledků dosahuje i při minimalizaci.

SY Alibaba H 2019

Středně raný hybrid určený pro pozemky, kde se vyskytuje nádorovitost košťálovin (Plasmodiophora brassicae). Díky nižšímu vzrůstu je velmi dobře odolný poléhání a velmi dobrá je i odolnost fómové hnilobě. Díky pomalejšímu růstu na podzim a odolnosti proti vybíhání je možný výsev i v ranějších termínech.

Vapiano L 2017

Středně raná liniová odrůda nižšího vzrůstu s výnosem dosahujícím 106 % na průměr odrůd ve zkouškách ÚKZÚZ a s vysokým obsahem oleje v sušině (49 %). Předností je vysoká odolnost proti suchu a velice dobrá odolnost plísni šedé, fómovému černání stonku, hlízence a dobrá odolnost černi řepkové. Velmi dobrá odolnost poléhání před sklizní.

SY Ilona L EU novinka

Středně raná linie s velice dobrým a stabilním výnosem semen i obsahem oleje. Velmi dobré výsledky na lokalitách s horšími/slabšími půdními podmínkami. Standardní vývoj na podzim s nízkou tendencí k vybíhání na podzim. Standardní vývoj na jaře. Velice dobrá odolnost vyzimování (potvrzeno v PL). Střední výška s dobrou odolností poléhání. Střední až dobrá odolnost hlízence. Vhodná i pro lehké půdy. Doporučená pro standardní termín setí.


VP AGRO spol. s r. o.

Rescator L 2013

Velmi plastická, nenáročná, liniová řepka do všech pěstitelských podmínek. Na horších stanovištích patří vždy k nejlepším a na výborných dokáže konkurovat i nejvýkonnějším hybridům. Ke stabilnímu výkonu přidává celou řadu pozitivních agronomických vlastností a poloviční náklad na osivo oproti hybridům. Velmi nízký kompaktní vzrůst, nadprůměrná odolnost poléhání a velmi bohaté větvení. Výtečný je zdravotní stav (výborné hodnocení odolnosti hlízence, fómové hnilobě, plísni šedé a černím) a vysoká zimovzdornost. Dlouhodobě patří k nejúspěšnějším liniovým odrůdám v ČR.

Udržovatel: Selgen a.s.

RGT Dozzen H EU2014

Mimořádně plastický MSL hybrid. Nízký kompaktní hybrid s velmi vysokou odolností poléhání. V interních pokusech RAGT je hodnocen nejlépe ze všech zkoušených odrůd. Mrazuvzdornost vysoká, stejně tak odolnost chorobám, obzvlášť hlízence a fómové hnilobě. Dosahuje velmi vysokých výnosů v rámci celé ČR. Svoji vysokou výkonnost, mimořádnou olejnatost a výborný zdravotní stav prokázala několik let kromě praxe i v pokusech SPZO. Vynikající výsledky v přísuškových oblastech.

Udržovatel: RAGT

Allison H 2016

Polopozdní hybrid byl v ČR registrován na základě extrémně vysokých výnosů, ale i díky pozitivním AGT vlastnostem. Středně vysoký až vyšší, s dobrou odolností poléhání, velmi dobrou odolností komplexu houbových chorob a vysokou odolností vyzimování. Rezistentní TuYV. Vynikající výsledky v suchých a teplých lokalitách. Velmi bujný a rychlý podzimní růst, doporučujeme použití morforegulátoru. Během 3letého reg. řízení dosáhl nejlepších výsledků a byl zaregistrován s průměrným výnosem 116 %. V loňském roce dosahoval velmi dobré olejnatosti.

Udržovatel: Limagrain Europe

RGT Trezzor H 2017

Polopozdní MSL hybrid. Výborná odolnost vyzimování, vysoká odolnost poléhání (ÚKZÚZ 7,7 b.) při střední výšce rostlin, odolnost verticiliovému vadnutí, velmi vysoké výnosy v teplé i chladné oblasti. Registrován po 3letém úspěšném testování. Během testování prokázal vysokou meziročníkovou stabilitu a odolnost suchu. Výborných výsledků dosáhl v roce 2019 v pokusech SPZO v sortimentu B, kde obsadil 1. místo, stejně jako v sortimentu A na Slovensku. Obsah a výnos oleje je vysoký.

Udržovatel: RAGT

RGT Jakuzzi H 2019

Polopozdní hybrid registrovaný v ČR. Stabilní výnos v různorodých podmínkách nejen v rámci ČR, ale i v Evropě. To vyplývá nejen ze státních pokusů, ale i z rozsáhlých několikaletých screeningových šlechtitelských pokusů. Stabilní výnos v teplé i chladné oblasti se opírá o vyrovnaný zdravotní stav a nízkou náchylnost ke všem hodnoceným chorobám (foma, hlízenka, verticilium). Velmi dobře odolává poléhání (7,8). Průměrnou výškou 154 cm se řadí mezi středně vysoké řepky. V pokusech SPZO 2019 obsadil 3. místo v sortimentu A.

Udržovatel: RAGT

Sněžka L 2019

Česká polopozdní odrůda registrovaná v roce 2019 v ČR. Na základě výborných výnosových výsledků byla zaregistrována jako nejvýkonnější liniová odrůda. Kontrolní odrůdu Arabella překonávala v průměru 3 let o 5 %. Rostliny jsou středně vysoké, odolné proti poléhání před sklizní (7,8). Velmi dobrý zdravotní stav ve všech sledovaných znacích, odolnost verticiliovému vadnutí je nadstandardní. Výnos oleje vysoký. HTS středně vysoká. Nejvýkonnější liniová odrůda v pokusech SDO 2019.

Udržovatel: SEMPRA Praha a.s.

Absolut H EU2018

Hybrid byl v ČR registrován po mimořádně úspěšném zkoušení 2017-19. Během zkoušení dosáhl v teplé oblasti 120 % a v chladné oblasti 118 %, čímž se stal druhou nejvýkonnější odrůdou v ČR. Bonusem je výborný zdravotní stav podpořený rezistencí TuYV a genem odolnosti fómě. Dále má geneticky podmíněnou odolnost pukání šešulí před sklizní.

Udržovatel: Limagrain Europe


Pozn.: údaje za názvem odrůdy označují L-odrůda, H-hybrid, sdH-polotrpasličí hybrid, „číslo“- rok registrace v ČR, odrůdy registrované na základě evropského katalogu jsou označeny EU

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství