Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický 20. května 2020 spouští příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec.

18/05/20
Lenka Brožková

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický 20. května 2020 spouští příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. Toto kolo bude otevřeno v 9.00 hodin. Pro 11. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec byl stanoven limit 250 žádost. Do tohoto kola programu se mohou hlásit pouze ti žadatelé, kteří v uplynulých 12 měsících neuzavřeli s PGRLF smlouvu […]

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický 20. května 2020 spouští příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec.

Toto kolo bude otevřeno v 9.00 hodin. Pro 11. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec byl stanoven limit 250 žádost.

Do tohoto kola programu se mohou hlásit pouze ti žadatelé, kteří v uplynulých 12 měsících neuzavřeli s PGRLF smlouvu o poskytnutí úvěru ve stejném programu. Pokud v předešlých 12 měsících klient již uzavřel smlouvu, do programu Investiční úvěry Zemědělec získá přístup až po uplynutí 1 roku od podpisu. Přesné znění pravidel je uveřejněno ZDE .

Samotnou žádost je možné podávat pouze prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách www.pgrlf.cz (https://zadost.pgrlf.cz/Form/Zemedelec). V případě zájmu jsou pro žadatele k dispozici následující kontakty:

Infolinka úvěrového a analytického oddělení: 727 946 538

E-mail: info@pgrlf.cz

IT podpora: helpdesk@pgrlf.cz