Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktuální výskyt makadlovky řepné

22/05/20

Zdroj: VÚRV

Početnost makadlovky řepné (Scrobipalpa ocellatella) v porostech cukrovky, dle náletu do feromonových lapáků, je v letošním roce variabilní:

  • na některých lokalitách jsou na toto období nadprůměrně vysoké výskyty, odpovídající roku 2019 (lokalita Litoměřice)
  • na většině sledovaných lokalit je výskyt průměrný (v roce 2019 se nepodařilo makadlovce tolik namnožit)

Ochrana

  • v případě výskytu vysokého počtu dospělců v lapáku provést ošetření porostů proti dospělcům před vykladením vajíček
  • při normálním výskytu provést ošetření po letové vlně (zvýšený odchyt oproti předchozímu období)

    Více zde

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství