Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vývoj ozimů po jarních mrazech

17/04/20

Zdroj: VÚRV

Po dvou mrazivých vlnách koncem března a na počátku dubna, spojených s poklesem teplot vzduchu v přízemní vrstvě pod -10 °C, jsme 4. dubna 2020 na našem webu VÚRV, v.v.i. informovali o mrazovém poškození některých porostů ozimých obilnin a řepky (odkaz zde). Tyto porosty poškozené mrazem jsme dále sledovali a přinášíme další informaci o jejich vývoji. Přitom se v poslední době vyskytuji opět ranní mrazy kolem -5 °C, což pro porosty znamená další stres. Období jarních mrazíků ještě neskončilo (ledoví muži). Celý článek „Vývoj ozimů po jarních mrazech“ najdete zde

Pokud máte podobné poznatky, napište dr. Prášilovi a Ing. Musilové, ideálně s přiložením snímků poškozených porostů a dalšími informacemi (oblast, odrůda apod.).

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství