Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Postup při řešení kalamitního výskytu hraboše v roce 2020

09/04/20

Zdroj: ÚKZÚZ

Postup při řešení kalamitního výskytu hraboše v roce 2020 – doplněno o informace k náhradě nákladů a ztrát za nařízená mimořádná rostlinolékařská opatření.

Doporučený postup při řešení kalamitního přemnožení hraboše polního v roce 2020 (PDF)

Podnět k provedení monitoringu početnosti hraboše polního a ověření dosažení jeho kalamitního přemnožení (DOC)

Metodika monitoringu výskytu hraboše k ověření jeho kalamitniho přemnožení (PDF)

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – výjimečných okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti včetně příloh

Jednotná žádost (PDF)

Informace k náhradě nákladů a ztrát za nařízená mimořádná rostlinolékařská opatření (PDF)
UPOZORNĚNÍ –  Nárokovat tuto náhradu lze teprve až po splnění, resp. provedení všech nařízených MRO, a po protokolární kontrole jejich splnění provedené ÚKZÚZ. Nezasílejte dříve.
Jak postupovat při podávání žádosti o náhradu nákladů a ztrát včas zveřejníme.

 

Užívaná nora s potravou

Užívaná nora s potravou

Užívaná nora s trusem

Užívaná nora s trusem

Neužívaná nora

Neužívaná nora

 

pole_hraboš

Zničené pole vlivem kalamitního výskytu hrabošů

 

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství