Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Poškození listů obilnin škůdci – dřepčíci a kohoutci

17/04/20

Zdroj: VÚRV

Dřepčík obilný – na listech obilnin vykousány nepravidelné otvory různé velikosti, pokožka listu zpravidla neporušena (skeletování). Dospělci černí, s 2 podélnými žlutými pruhy na krovkách. Podobní dřepčíkům škodícím na brukvovitých rostlinách, ale jsou výrazně menší (do 1,8 mm).
Napadají přednostně jarní obilniny. Při vysokém výskytu a suchu může dojít až k odumření napadených rostlin. Poškození dřepčíky je často v kombinaci s poškozením od dospělců kohoutků (které je zpravidla zanedbatelné).
Ochrana – použít přípravky registrované do obilnin na kohoutky nebo jiné žravé škůdce. Pozor na pyretroidy – za vyšších teplot se snižuje účinnost!

Poškození listů jarního ječmene dřepčíky

Kohoutci – v letošním roce může být opět problém s poškozením obilnin kohoutky. Škodí především larvy, proti kterým se provádí ochrana. Pokud se zanedbá monitoring, může dojít k lokálnímu – plošnému poškození porostu. Viz obrázky z roku 2018 níže.

Kohoutkové kolo v porostu 30.05.2018

Detail poškození s larvami kohoutka

17.04.2020
Ing. Kamil Holý, Ph.D.
VÚRV, v.v.i.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství