Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nařízení ÚKZÚZ – Fusarium circinatum (dříve Gibberella circinata)

08/04/20

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování škodlivého organismu Fusarium circinatum (dříve Gibberella circinata) Přílohy Nařízení ÚKZÚZ – Fusarium circinatum (PDF, 704 KB) Důvodová zpráva k nařízení ÚKZÚZ – Fusarium circinatum (PDF, 626 KB)

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování škodlivého organismu Fusarium circinatum (dříve Gibberella circinata)

Přílohy

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství