Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství (EZ) – pšenice ozimá, ječmen jarní, pšenice jarní

02/03/20

http://eagri.cz/public/web/file/646864/SDO_EZ_2020_web.pdf