Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pracovněprávní desatero boje s koronavirem

26/03/20

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo srozumitelný návod na řešení všech situací, které mohou nastat během současných mimořádných opatření. Situace Ustanovení zákoníku práce Hmotné zabezpečení zaměstnance Zaměstnanci byla nařízena karanténa § 191 a 192 ZP – důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance za prvních 14 kal. dní – náhrada mzdy/platu ve výši 60 % […]

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo srozumitelný návod na řešení všech situací, které mohou nastat během současných mimořádných opatření.

Situace Ustanovení zákoníku práce Hmotné zabezpečení zaměstnance
Zaměstnanci byla nařízena karanténa § 191 a 192 ZP – důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance za prvních 14 kal. dní – náhrada mzdy/platu ve výši 60 % RPV* od 15. kal. dne – nemocenské Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti bude vyplacená náhrada mzdy zaměstnavatelům plně uhrazena
Zaměstnanec byl z důvodu onemocnění uznán dočasně práce neschopným § 191 a 192 ZP – důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance za prvních 14 kal. dní – náhrada mzdy/platu ve výši 60 % RPV* od 15. kal. dne – nemocenské
Zaměstnanec musí pečovat o dítě mladší 10 let z důvodu zavření školského zařízení § 191 ZP v kombinaci s § 39 ZNP – důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance za 9, případně 16 kal. dní – ošetřovné Mimořádný zákon již schválila vláda a po schválení Parlamentem ČR bude příslušet ošetřovné při péči o děti mladší 13 let nebo o osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni lehké závislosti, a to nově po celou dobu trvání mimořádného opatření při epidemii.
Zaměstnanec musí pečovat o dítě ve věku od 10 let z důvodu zavření školského zařízení § 199 ZP – nepojmenovaná jiná důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance (podmínka: péče je s ohledem na specifické potřeby dítěte nezbytná) nenáleží náhrada mzdy/platu, ani dávka ze systému nemocenského pojištění Mimořádný zákon již schválila vláda a po schválení Parlamentem ČR bude příslušet ošetřovné při péči o děti mladší 13 let nebo o osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni lehké závislosti, a to nově po celou dobu trvání mimořádného opatření při epidemii.
Nepřidělování práce zbylým zaměstnancům z důvodu nepřítomnosti většího počtu zaměstnanců (např. z důvodu karantény, DPN, péče o dítě) § 208 ZP – jiná překážka v práci na straně zaměstnavatele náhrada mzdy/platu ve výši 100 % PV* MPSV předložilo Rozšířený program podpory zaměstnanosti, který má zaměstnavatelům vyplacenou náhradu mzdy zásadním způsobem kompenzovat.
Nepřidělování práce v důsledku výpadku vstupů (dodávky surovin, služeb, součástek, podkladů) § 207 písm. a) ZP – překážka v práci na straně zaměstnavatele (prostoj) náhrada mzdy/platu nejméně ve výši 80 % PV* MPSV předložilo Rozšířený program podpory zaměstnanosti, který má zaměstnavatelům vyplacenou náhradu mzdy částečně kompenzovat.
Dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku mimořádných opatření učiněných orgánem ochrany veřejného zdraví MZdr, KHS (např. uzavření obce) § 191 a 192 ZP – důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance (karanténa – § 167 ZNP, § 347 odst. 4 ZP) za prvních 14 kal. dní – náhrada mzdy/platu ve výši 60 % RPV** od 15. kal. dne – nemocenské
Dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku mimořádných opatření učiněných na základě krizového zákona (např. ve vazbě na usnesení vlády – posilovny, obchody s oblečením, restaurace) § 208 ZP – jiná překážka v práci na straně zaměstnavatele ALE: je-li omezena poptávka /odbyt a zároveň je uzavřena dohoda s odborovou organizací, případně vydán vnitřní předpis, lze uplatnit částečnou nezaměstnanost – § 209 ZP náhrada mzdy/platu ve výši 100 % PV* Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti bude vyplacená náhrada mzdy zaměstnavatelům z 80% uhrazena

náhrada mzdy nejméně ve výši 60 % PV

Dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku omezení poptávky po poskytovaných službách nebo omezení odbytu výrobků § 208 ZP – jiná překážka v práci na straně zaměstnavatele ALE: v případě dohody s odborovou organizací, případně na základě vnitřního předpisu lze uplatnit částečnou nezaměstnanost – § 209 ZP náhrada mzdy/platu ve výši 100 % PV* náhrada mzdy nejméně ve výši 60 % PV* MPSV předložilo Rozšířený program podpory zaměstnanosti, který má zaměstnavatelům vyplacenou náhradu mzdy částečně kompenzovat.
Zaměstnanec může vykonávat práci z domova § 317 ZP – je-li to s ohledem na povahu vykonávané práce možné, lze se ve výše uvedených situacích dohodnout na výkonu práce z domova (ne u DPN) mzda/plat za vykonanou práci (náhrada mzdy/platu ani dávka nepřísluší). Konat práci z domova je při splnění podmínek možné konat i v karanténě.

* PV – průměrný výdělek zaměstnance; RPV – redukovaný průměrný výdělek zaměstnance

** podmínka pro náhradu mzdy/platu je doklad potvrzující nařízení karantény doručený příslušné OSSZ