Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Hnojení řepky a pšenice po letošní zimě

06/03/20

Zdroj: VÚRV

Většina porostů s ozimou řepkou a pšenicí je po letošní zimě ve velmi dobrém stavu. V rostlinách řepky, jejíž listy nebyly poškozeny mrazy, je u silných porostů více dusíku i dalších živin než v minulých letech, což bychom měli brát v úvahu při stanovení celkové dávky dusíku. Přestože je pod řepkou vzhledem k podzimnímu růstu a odběru N rostlinami nízká zásoba rostlinami využitelného dusíku, neměla by celková jarní dávka u většiny porostů překročit 180 kg N/ha. Na rozdíl od řepky jsou pod ozimou pšenicí do hloubky 60 (90) cm značné rozdíly v obsahu minerálního dusíku v půdě (od 20 do více než 150 kg N/ha). Proto je důležité optimalizovat hnojení dusíkem na základě aktuálních rozborů půd na obsah Nmin alespoň do hloubky 60 cm, neboť na většině půd je po srážkách v únoru část nitrátového dusíku vyplavena z horní vrstvy půdy. Na některých půdách je ve srovnání s minulými roky více dusíku v amonné formě, což je mimo jiné způsobeno mineralizací organických látek v půdě během letošní teplé zimy.

Celý článek autorů Ing. Pavla Růžka, CSc., Ing. Heleny Kusé, Ph.D. a Ing. Radka Vavery, Ph.D. najdete zde.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství