Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zásoba minerálního dusíku a vody v půdě

21/02/20

Zdroj: VÚRV

Nízké zásoby minerálního dusíku (Nmin) v půdě jsou v současné době zejména pod ozimou řepkou. Pod ozimou pšenicí a v půdě bez porostu (před setím jařin) jsou však v obsahu minerálního dusíku do hloubky 60 cm značné rozdíly (od 20 do více než 150 kg N/ha). Proto je obdobně jako v loňském roce velmi důležité optimalizovat hnojení dusíkem k ozimým obilninám a jařinám na základě aktuálních rozborů půd na obsah Nmin alespoň do hloubky 60 cm, neboť na většině půd je po srážkách v minulém týdnu část nitrátového dusíku vyplavena z horní vrstvy půdy. Na některých půdách, zejména organicky hnojených, je ve srovnání s minulými roky více dusíku v amonné formě, což je mimo jiné způsobeno mineralizací organických látek v půdě během letošní teplé zimy. Přestože se po srážkách zvýšila zásoba vody v půdě, ve spodních vrstvách (pod 60 cm) je na většině odebraných půd nižší zásoba vody, a to zejména pod ozimou řepkou…

 

Celý článek autorů Ing. Pavla Růžka, CSc., Ing. Heleny Kusé, Ph.D. a Ing. Radka Vavery, Ph.D. najdete zde.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství