Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nové odrůdy ječmene jarního

23/02/20

Zdroj:Agromanual

Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ

Na jaře 2019 bylo zaregistrováno šest nových sladovnických ječmenů.

Cosmopolitan CPG

Cosmopolitan je sladovnická středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké až nízké, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, odolná proti napadení spálou ječmene, středně odolná proti napadení růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v ošetřené variantě pěstování v řepařské, obilnářské a bramborářské oblasti velmi vysoký, v neošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti vysoký až velmi vysoký, v neošetřené variantě pěstování v řepařské a obilnářské oblasti vysoký, v obou variantách pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 8,7 bodu.

Předběžné označení odrůdy: SJ 152037

Udržovatel: Sejet Planteforaedling I/S, Dánsko

Zástupce v ČR: SELGEN, a.s.


Ismena CPG

Ismena je sladovnická středně raná až raná odrůda.

Rostliny středně vysoké až nízké, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký až nízký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně až méně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, odolná proti napadení spálou ječmene, středně odolná proti napadení růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v ošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti vysoký až velmi vysoký, v obou variantách pěstování v řepařské a obilnářské oblasti a v neošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti středně vysoký až vysoký, v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký, v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti nízký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 6,7 bodu.

Předběžné označení odrůdy: NORD 14/2403

Udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH, Německo

Zástupce v ČR: SAATEN – UNION CZ s.r.o.


Klarinette

Klarinette je sladovnická středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké až malé, podíl předního zrna středně vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná až odolná proti napadení spálou ječmene, středně odolná proti napadení růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti velmi vysoký, v neošetřené variantě pěstování v řepařské a obilnářské oblasti vysoký, v ošetřené variantě pěstování v řepařské, obilnářské a bramborářské oblasti a v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký, v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký až nízký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 7,5 bodu.

Předběžné označení odrůdy: SC 101-12A

Udržovatel: SECOBRA Recherches, Francie

Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.


Laureate CPG

Laureate je sladovnická středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké až nízké, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké, podíl předního zrna vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná až odolná proti napadení spálou ječmene, středně odolná proti napadení růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v obou variantách pěstování v kukuřičné, řepařské a obilnářské oblasti a v neošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti velmi vysoký, v ošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti středně vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 7,5 bodu.

Předběžné označení odrůdy: SY 412-328

Udržovatel: Syngenta Seeds GmbH, Německo

Zástupce v ČR: B O R , s.r.o.


LG Aurus

LG Aurus je sladovnická středně raná až raná odrůda.

Rostliny středně vysoké, odrůda středně až méně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno velké, podíl předního zrna středně vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení spálou ječmene, středně odolná proti napadení růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti vysoký až velmi vysoký, v neošetřené variantě pěstování v řepařské a obilnářské oblasti středně vysoký až vysoký, v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti a v ošetřené variantě v řepařské, obilnářské a bramborářské oblasti středně vysoký, v ošetřené variantě v kukuřičné oblasti středně vysoký až nízký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 8,1 bodu.

Předběžné označení odrůdy: LGBHE3427A

Udržovatel: Limagrain Europe, Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.


Runner CPG

Runner je sladovnická středně raná až raná odrůda.

Rostliny středně vysoké až nízké, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké, podíl předního zrna středně vysoký až nízký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení spálou ječmene, středně odolná proti napadení růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v ošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti velmi vysoký, v neošetřené variantě pěstování v bramborářské oblasti vysoký, v ošetřené variantě pěstování v řepařské a obilnářské oblasti středně vysoký až vysoký, v obou variantách pěstování v kukuřičné oblasti a v neošetřené variantě pěstování v řepařské a obilnářské oblasti středně vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 6,7 bodu.

Předběžné označení odrůdy: NORD 14/2534

Udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH, Německo

Zástupce v ČR: SAATEN – UNION CZ s.r.o.


 

Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene jarního (ÚKZÚZ, 2016–2019)

V roce 2019 byly zkoušeny pro Seznam doporučených odrůd (SDO) 23 odrůdy (18 sladovnických odrůd, z toho 6 doporučených pro výrobu piva s CHZO České pivo, a 5 nesladovnických). Zkoušení probíhalo na 14 stanicích ÚKZÚZ a 8 smluvních pracovištích.

Duben 2019 byl srážkově výrazně podnormální a pěstitelé se obávali, že porosty zaschnou dříve než stihnou vymetat. V květnu se ochladilo a  poměrně vydatně pršelo, čímž se srážkový deficit v orniční vrstvě snížil. Chladnější a vlhčí počasí v květnu zachránilo úrodu a výnosy zrna byly na většině zkušebních míst vyšší než v roce 2018 nebo srovnatelné. Horší to bylo s kvalitou zrna. Srážky v červnu a červenci byly spíše lokálního charakteru a na stanicích, kde moc nepršelo, zrno zaschlo. Rovněž obsah dusíkatých látek byl na řadě zkušebních míst vyšší než je optimální hranice.

Dalším problémem byli hraboši. Postižená byla celá Morava, ale nejhorší situace byla na Olomoucku.

Komise pro doporučování zasedá a zařazuje odrůdy do jednotlivých kategorií až v druhé polovině ledna, proto v době uzávěrky tohoto článku není možné poskytnout informaci o aktuálním zařazení odrůd do jednotlivých kategorií doporučování a zveřejňujeme pouze výsledky jednotlivých znaků po sklizni v roce 2019.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství