Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nová odrůda ovsa setého

23/02/20

Zdroj: Agromanual

Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ

Sortiment ovsa setého na jaře 2019 obohatila nová odrůda.

Aspen

Aspen je pluchatá polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké až nízké, odrůda středně odolná až odolná proti poléhání, odolná proti lámání stébla pod latou. Zrno velké, barva pluchy žlutá.

Odrůda středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, odolná proti napadení rzí ovesnou, odolná proti napadení padlím ovsa.

Výnos zrna vysoký, výnos čistých obilek vysoký.

Pluchatost středně vysoká až nízká, objemová hmotnost vysoká. Obsah dusíkatých látek středně vysoký. Výtěžnost ovesné rýže středně vysoká až nízká.

Předběžné označení odrůdy: BAUB 10.4013

Udržovatel: Saatzucht Bauer GmbH & Co. KG, Německo

Zástupce v ČR: OSEVA PRO s.r.o.


 

Významné hospodářské vlastnosti odrůd
ovsa setého (ÚKZÚZ, 2016–2019)
Významné hospodářské vlastnosti odrůd  ovsa setého (ÚKZÚZ, 2016–2019)

V roce 2019 bylo pro Seznam doporučených odrůd (SDO) zkoušeno devět odrůd ovsa setého na devíti lokalitách.

Výnosy zrna byly tak jako u jiných druhů obilnin ovlivněny průběhem počasí. Květnové deště měly příznivý vliv na růst a vývoj rostlin. Ovšem v následujících měsících na některých lokalitách srážkový deficit přetrvával. Nejvíce se to projevilo na výnosu zrna v Jaroměřicích nad Rokytnou, Vysoké u Příbrami a Horažďovicích. Na poslední zmiňované lokalitě byl pokus vlivem sucha velmi nevyrovnaný, a proto výsledky nemohly být zařazeny do celostátního průměru. I v pokusech s ovsem se na některých zkušebních stanicích objevili hraboši. Poškození bylo většinou malé a neovlivnilo konečný výsledek, kromě pokusu v Pustých Jakarticích, kde se hraboši vyskytovali ve větší míře, a tento pokus nebyl zařazen do průměru ročníku.

S potěšením lze konstatovat, že letošní ročník přál odrůdám českého původu, které v minulých letech vykazovaly průměrný nebo podprůměrný výnos.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství