Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Biologie hraboše polního a možnosti jeho regulace

03/02/20

Zdroj:VÚRV

Hlodavci patří mezi významné škůdce na polích a ve skladech. Působí ekonomické ztráty žírem jednak v porostech plodin, jednak ve skladech, farmách a potravinářských provozech. Dalším rizikem svázaným s výskytem hlodavců je přenos patogenů (humánního či veterinárního významu) nebo krev sajících parazitů, které patogeny přenášejí.

Více se dočtete v článku autorů M. Fraňková, R. Aulický, V. Stejskal (všichni z VÚRV, v.v.i.) a P. Rödl (LF UK Praha). Článek byl zveřejněn ve zpravodaji AK ČR AGRObase dne 24.01.2020. Náhled článku najdete zde.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství