Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Změny týkající se organizace sekce osiva, sadby a zdraví rostlin

13/12/19

Informace ÚKZÚZ

Vážení dodavatelé osiv, zpracovatelé IS semenářských firem,

 

V souvislosti s novou organizační strukturou se na vás obracím se žádostí o drobné úpravy při zasílání žádostí prostřednictvím webových služeb do ISOOS (IS odboru osiva a sadby). Tato úprava souvisí se zrušením regionálních oddělení OS. Níže najdete popis změn i s termíny, od kdy je třeba provést změny v SW u dodavatelů. Pouze u žádostí o porosty jsme provedli dílčí úpravy na straně ISOOS, aby přihlašování porostů probíhalo stejně, tedy fiktivně v SW na původních regionech (Praha, Planá n. L., H.Brod, Brno, Olomouc), i přesto že celé řízení bude pouze na odboru. Nicméně s výjimkou Plané n. L. budou na všech regionech kolegyně, které zajistí administrativu spojenou s přihlašováním porostů. Je třeba však počítat s tím, že již není možné více navyšovat činnost na regionech. Proto s účinností od 1.1.2020 veškerou agendu spadající dosud do kompetence odd. OS v Plané n. L. přebírá odbor OS v Praze. Žádám vás proto o kázeň v tomto ohledu, abychom nemuseli přistoupit k striktním opatřením.

Bohužel, slíbená úprava webových služeb se do konce roku nepodařila realizovat, předpokládáme však její realizaci v prvním pololetí.

Současně se na vás znovu obracím s žádostí o podávání maximálního množství žádostí a dokladů elektronicky, pomůže nám to při zpracování v ústavu a uvolní část doby, kterou bychom museli věnovat dokladům při ručním zpracování, přesunout jinam, kde to bude nově potřeba. Naším cílem je minimalizovat dopad restrukturalizace na vás, dodavatele osiva, proto vznášíme tuto žádost.

V nové organizační struktuře bude mít odbor OS nové povinnosti a odpovědnosti, které bylo třeba převzít z regionů a počet pracovníků je jaký je, navíc i na odboru budou noví a nezaškolení kolegové.

Níže v popisu jednotlivých agend jsou pokyny pro programátory či vaše správce IT, co je třeba před prvním použití upravit, aby vše správně fungovalo.

 

Dovolte mi poděkovat vám za dosavadní spolupráci a věřím, že společně se překleneme i přes novou organizační strukturu.

 

Barbora Dobiášová, 9. 12. 2019

Přílohy

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství