Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020

09/12/19

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 9.12.2019 Přílohy Zásady pro rok 2020 (PDF, 1 MB)

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

9.12.2019

Přílohy