Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zařízení pro aplikaci přípravků

05/12/19

Informace Agromanual

Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno

V oblasti aplikační techniky pro ochranu rostlin se v současné době setkáváme se zaváděním nových systémů a přístupů zaměřených na udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin. V technických i technologických řešeních se dnes začínají využívat prvky precizního zemědělství se zaváděním dostupných nástrojů (Agriculture 4.0; IoT; včetně bezpilotních prostředků UAV určených i pro aplikaci přípravků). Tyto požadavky jsou u aplikační techniky zaměřené nejen na prevenci a omezování rizik plynoucích z používání přípravků na lidské zdraví a životní prostředí, ale i na přesnost, preciznost a snadnou obsluhu. Tyto trendy vyplývají ze zrychlujícího se technického vývoje i v oblasti zemědělské techniky.

Samojízdný postřikovač

Samojízdné polní postřikovače

Zájem o samojízdné postřikovače, které nahrazují návěsné nebo nesené typy se v poslední době ustálil. Jejich nespornou výhodou jsou nižší provozní náklady při zvýšení pracovního výkonu, i když v porovnání s návěsnými stroji jsou pořizovací náklady samojízdných typů vyšší. I přesto je třeba zvážit zejména využitelnost tohoto provedení postřikovačů pro aplikaci přípravků a soustředit se na konkrétní požadavky ochrany rostlin. Vzhledem k opatřením zaměřeným na ochranu životního prostředí a reagujícím na problematiku klimatických výkyvů lze však návrat k využívání menších strojů (zejména nesených) předpokládat.

Významným kritériem výběru samojízdného stroje je rovněž jejich přepokládané využití v konkrétních podmínkách a pro konkrétní účely. Kalkulace pořizovacích a provozních nákladů, úspor pohonných hmot a aplikovaných přípravků při dosažení vyšších výkonů bývá většinou dosti složitá. Samojízdný postřikovač představuje efektivní řešení, zejména pokud bude pracovat na větších pozemcích. Vzhledem k vyšším pořizovacím nákladům je žádoucí jeho využití v průběhu celé sezony. Nové poznatky z oblastí technologií pěstování zemědělských plodin totiž jasně naznačují úzkou souvislost mezi intenzivnějším ošetřováním plodin v období jejich vegetace a vyššími výnosy. A právě u samojízdného postřikovače platí, že se zvyšujícím se počtem nasazení roste také úspornost těchto modelů.

Při nákupu nového samojízdného postřikovače je třeba brát v úvahu celou řadu faktorů, které mohou mít významný vliv na jeho využití v konkrétních podmínkách podniku. Především je třeba zvolit vhodný typ pohonu a přiměřený výkon motoru, který bude odpovídat terénním a půdním podmínkám.

Obecně při nákupu samojízdného postřikovače platí, že světlá výška by neměla být nižší než 90 cm, a to i přesto, že se uvažuje o využití postřikovače pouze na rovinatém terénu. Větší světlá výška postřikovače umožní ošetřování vzrostlých porostů a polních plodin vysokého vzrůstu. Usnadňuje průjezdnost těmito porosty bez jejich většího poškození. Přednostmi samojízdných postřikovačů jsou měnitelné rozchody kol a již uvedená světlá výška, u většiny typů také měnitelná, která je důležitým parametrem pro použití ve vysokých plodinách (kukuřice, slunečnice).

Významnou funkcí těchto postřikovačů je také dokonalé odpružení. Právě na něm závisí stupeň průjezdnosti stroje. Nedostatečně odpružený model se špatně pohybuje na poli i na silnici, je pomalejší, má vyšší spotřebu paliva, má nižší průjezdnost terénem bez ohledu na světlovou výšku.

Dalším systémem, který významně zvyšuje využitelnost postřikovače patří také systémy podpory vzduchem, případně výbava zrychlující plnění postřikovače.

Návěsný postřikovač

Návěsné polní postřikovače

I přes nárůst zájmu zemědělců o samojízdné postřikovače, návěsná provedení mají i nadále svoje důležité místo v ochraně rostlin. Pořizovací náklady v porovnání se samojízdnými stroji nižší, ale srovnatelný pracovní výkon je jedním z důležitých ukazatelů volby. K návěsnému postřikovači je však třeba počítat se zdrojem energie – traktorem, který je pro uvedení postřikovače do pohybu nezbytný. Ten musí výkonem odpovídat velikosti a energetické náročnosti postřikovače, aby jeho provoz byl optimální dle požadavků a doporučení výrobce. Provozní náklady i výkon se blíží provozu samojízdných. Zvážit účelnost a využitelnost tohoto provedení pro aplikaci přípravků je také zde namístě. Ne vždy je totiž návěsný postřikovač vhodným řešením. Zejména pro použití ve vysokých plodinách – kukuřice, slunečnice ve fázi jejich plného růstu a dozrávání jsou návěsné postřikovače poněkud znevýhodněny nižší světlou výškou nejen samotného postřikovače, ale zejména traktoru.

Návěsné postřikovače splňují díky svým parametrům (objem nádrže až 14 000 l a šířka ramen až 42 m) požadavky pro využití v podnicích hospodařících s větší výměrou půdy. Pozornost je v tomto případě věnována postřikovacímu rámu, neboť při tak velkém záběru je nutná jeho kvalitní stabilizace a vedení nad ošetřovanou plodinou.

V základním provedení postřikovačů by samozřejmostí mělo být vybavení:

 • kvalitním písto-membránovým nebo membránovým čerpadlem o dostatečném výkonu dle velikosti samotného typu, bezpečně umístěného v rámu postřikovače;
 • čtyř až pětinásobnou filtrací;
 • přimíchávacím zařízením se spouštěním do pracovní polohy, vybavené tryskou na výplach obalů od přípravků, dle možností doplněné o systém bezkontaktního plnění přípravků do nádrže postřikovače;
 • sestavou elektromagnetických ventilů (sekční ventily, hlavní, pojistný, řídící ventil);
 • nerezovým rozvodem kapaliny na rámu s držáky pro trysky (nejčastěji tří až pěti tryskové) vybavené protiodkapovým ventilem, dle možností elektricky ovládané;
 • sáním z vnějšího zdroje a samostatným plněním C-koncovkou;
 • automatickým řízením dávky.

Inovace

Většina významných výrobců každoročně přichází s dalšími a dalšími inovacemi, které většinu zejména renomovaných značek přivedly k naprosté dokonalosti jak vzhledem ke zkvalitňování aplikace přípravků, bezpečnosti obsluhy, tak i ochraně životního prostředí.

V současné době to jsou především:

 • systém pro variabilní dávkování přípravků a hnojiv na základě monitoringu podmínek porostu pomocí senzorů. Tento systém představila česká firma Agrio MZS s.r.o. Systém slouží ke stanovení diferencovaných dávek při aplikaci přípravků a hnojení porostů v precizním zemědělství. Systém pracuje s daty ze senzorů GreenSeeker, meteostanice a porovnává je s daty výnosové mapy pozemku;
 • funkce počítačů Müller Elektronik s názvem Curve-Control, který jsou vybavovány také postřikovače Agrio. Tato funkce zajišťuje rovnoměrnou aplikaci v celém pracovním záběru postřikovače i v zatáčkách. Toho je docilováno přepínáním různých kombinací trysek v rámci jednotlivých sekcí rámu. Předpokladem je vybavení postřikovače vícetryskovými držáky s elektrickým přepínáním přívodu kapaliny k jednotlivým tryskám;
 • systém s pulzním postřikováním pro optimální kvalitu postřiku SprayTronic – elektroventil v držáku každé trysky přerušuje v závislosti na pojezdové rychlosti průtok postřikové kapaliny. Poměr mezi dobou otevření a uzavření se mění dle změn rychlosti, s pevnou frekvencí. Díky tomuto systému lze měnit průtok tryskou o 70 %, stejně tak pojezdovou rychlost, a to beze změny provozního tlaku;
 • systém přímé injektáže SmartDose, systém StrictHeightPlus kontrolující výšku ramen nad porostem, systém DynamicDosePlus ve spolupráci s kamerovým systémem AiCPlus umožňující bodovou aplikaci přípravků jsou některé inovace, které nabízí firma Agrifac u svých postřikovačů;
 • MagGrow – irská firma specializující se na moderní řešení v precizním zemědělství; vyvinula systém magnetické polarizace kapaliny, který by měl snižovat aplikační dávky a úlet postřikové kapaliny při zachování účinnosti přípravků. Výsledky polních studií s tímto systémem hovoří o redukci úletu o 69 % a nárůst pokryvnosti o 33 % ve srovnání s tradiční technologií. V ČR tuto technologii studují odborníci v Leading Farmers CZ;
 • Hardi International A/S přichází s řadou vylepšení pro postřikovače této značky: AutoWash, AutoFill, AutoAgitation, PrimeFlow, AutoNozzleControl – systémy, které usnadňují, zrychlují a zefektivňují jednotlivé funkce postřikovačů. Firma uvádí také výbavu SmartCom, systém, který nabízí rychlejší zpracování dat a přesnější regulaci dávky. SmartCom je připraven na online připojení pro vzdálený přístup až po diagnostiku případných problémů stroje „na dálku“.
 • rozšiřující se systémy podpory vzduchem významně zvyšují využití postřikovačů. Prodloužení jejich časové využitelnosti je zejména pro větší podniky významným efektem, kdy aplikace není závislá na optimálních povětrnostních podmínkách, ale umožňuje aplikaci i v době, kdy běžně vybavené postřikovače stojí. Systém Hardi Twin je schopen snížit úlet až o 80 % při úspoře přípravků až o 30 % a při maximální pokryvnosti ošetřovaného porostu.
 • dálkově ovládané držáky trysek (např. Vario Select) umožňují okamžitou změnu dávky přepínáním trysek při aplikaci. Trysky s nejvyšší protiúletovou klasifikací, které umožní nejen poměrné zvýšení pracovní rychlosti, ale také maximální zkrácení ochranných vzdáleností pro aplikaci některých přípravků. Další zkvalitnění aplikace je možné vypínáním sekcí nebo jednotlivých trysek (např. pomocí systému Seletron), což přináší kromě velmi přesné aplikace také úsporu postřiku – obzvláště eliminací přestřiků;
 • využívání kompozitních materiálů na výrobu ramen postřikového rámu a nízkoúletové úpravy (protiúletové trysky, systémy podpory vzduchem, deflektory) se významně podílejí na úsporách nejen času, ale i přípravků a zvyšují využitelnost těchto strojů i za zhoršených povětrnostních podmínek.
 • důležitými doplňky chránícími zdraví a bezpečnost obsluhy při ředění přípravků jsou systémy pro bezkontaktní plnění přípravků do nádrže postřikovače (Easy Flow od Agrotop, systém od firem Polmac nebo BASF). Postupně se začíná zavádět také výbava pro vnější očistu postřikovačů po aplikaci, která by měla být pravidelně prováděna stejně jako běžný výplach vnitřku nádrže a proplach rozvodů postřikovače a trysek. Informace z poslední doby hovoří o dalších možnostech v oblasti bezpečného plnění chemikálií včetně přípravků na ochranu rostlin do postřikovačů prostřednictvím pomůcek od firmy Goat Throat Pumps.

Závěr

Přes všechny inovace a technické novinky je stále třeba hovořit o správném používání aplikační techniky a správných postupech při aplikaci. Nejmodernější technika bez adekvátní obsluhy, pozornosti a zohledňování správných postupů a pravidel nedosáhne požadovaného výsledku, který by mohl napomoci zlepšit situaci v oblasti používání přípravků na ochranu rostlin. Správná a kvalitní obsluha postřikovačů je jednou z cest k větší bezpečnosti a omezování rizik při používání přípravků na ochranu rostlin.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství