Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Sója stále perspektivní

19/12/19

Zdroj:Agromanual

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál

Tradiční akcí pro zájemce o pěstování sóji jsou Polní dny sója pořádané na konci léta Přemyslem Štrancem a naším vydavatelstvím na třech místech po celé České republice. Zájem o tuto plodinu trvá již několik let, ale po období neustálého růstu ploch nastal mírný pokles. Vedle nepříznivého vývoje greeningu se tak na poklesu podepsalo také nevhodné počasí, které v loňském ani letošním roce sóje nesvědčilo.

Už tradiční je rozdělení akce na dopolední část, kdy se účastníci seznámí se zkušenostmi získanými při pozorování sóji na jednotlivých lokalitách a odpolední, kdy si zájemci na poli mohli prohlédnout široké spektrum odrůd, které jsou již v nabídce jednotlivých osivářských firem, nebo se ověřuje jejich vhodnost pro místní podmínky.

Při porovnání jednotlivých lokalit byly znatelné velké rozdíly ve stavu porostů, kde především na lokalitě Studeněves u Slaného došlo vlivem silného sucha a nedostatku srážek k omezení růstu sóji, a také velmi rozvlekle vzcházely plevele z půdní zásoby. Proto zde byl znatelně viditelný omezený účinek preemergentních herbicidů, které za těchto podmínek nemohly účinkovat. Naopak i malé srážky nebo rosa stačily k odstartování růstu další vlny vzcházení plevelů. Proto zde musely být zrušeny herbicidní pokusy, z důvodu kritického zaplevelení merlíkem. Pro řešení této situace by se musely několikrát aplikovat postemergentní herbicidy. Pro sóju příznivá situace byla především ve Skaličce u Hranic na Moravě, kde porosty v době konání akce ještě plně vegetovaly. Na pokusné lokalitě ve Slovči u Městce Králového byly porosty již ve vyšší vývojové fázi a stále nalévaly semena. Sucho a vysoké teploty tak letos neměly natolik tragický vliv na porosty, které se v loňském roce v době konání polních dnů na některých lokalitách již sklízely. To se však podepsalo i na výnosu, který mnohde nedosahoval ani 2 t/ha.

Velké změny se odehrávají na světových trzích se sójovými boby. V současnosti probíhající obchodní válka mezi USA a Čínou, vzhledem k uvalení vysokých cel, zablokovala dovoz. Proto se Čína přeorientovala především na sóju z Jižní Ameriky. Dříve nacházelo v Číně uplatnění 60 % produkce z USA, nyní se však očekává, že to bude okolo 20 %. Další zprávou z USA je studené a extrémně vlhké jarní počasí, které zkomplikovalo zakládání porostů a lze také očekávat propady výnosů. Tento přebytek produkce se USA snaží uplatnit především v dalších zemích východní Asie, kde vlivem rozšiřujícího se afrického moru prasat a likvidováním chovů, dochází k omezení poptávky po sójových bobech i šrotech. Proto lze očekávat i nárůst nabídky pro EU, který bude nepříznivě ovlivňovat i místní ceny. Spojené státy, aby podpořily své farmáře, zavádějí podporu pro pěstitele a pravděpodobně to dále ovlivní cenu obchodovanou na světových trzích.

Plocha pěstování sóji v ČR po předchozích letech, kdy se udržovala nad 15 tis. hektary poklesla na 12 240 ha. Neustálý nárůst plochy však zaznamenává Slovensko, kde je v současnosti pěstována na téměř 48 tis. ha. Zde sója zaznamenává velkou oblibu a za posledních 10 let se plocha zvýšila téměř 10×. Podobný vývoj lze očekávat i u nás vzhledem k nedostatku dalších plodin v osevním postupu a nutnosti hledání dalších alternativ. Loňský rok byl velmi nepříznivý průběhem počasí během vegetace a především nouzovým dozráváním a vylušťováním již v průběhu srpna, což ve výsledku znamenalo pokles průměrného celorepublikového výnosu na 1,66 t/ha. To se také podepsalo na poklesu ploch a opatrnosti některých pěstitelů při novém zásevu. Také letošní velmi teplý rok zvyšuje obavy, a především v teplých a suchých oblastech se budou pěstitelé obtížně rozhodovat o dalším pěstování této jinak velmi zajímavé plodiny.

Tato situace byla znatelná i na porostech, kdy na nejvlhčí lokalitě ve Skaličce sója dobře rostla a na kořenech byly viditelné desítky hlízek. Jinde, v nepříznivých podmínkách sucha a těžkých půd, byla nodulace minimální. To dále zvyšuje nároky na dodání dusíku ve formě hnojiv a tím se navyšují celkové náklady na její pěstování. Při pěstování je nutné provést inokulaci osiva hlízkovými bakteriemi, které se v našich půdách běžně nevyskytují. Rozdíly jsou i ve způsobu inokulace, kdy se také liší jak dlouho si bakterie zachovají životnost. Proto není možné inokulovat do zásoby a prodražuje to celý proces výroby a dodání osiva.

Kvalitou osiva a možnostmi moření se podrobně věnoval ing. Pavel Procházka z České zemědělské univerzity, který porovnával různé metody stanovení kvality osiva. Stanovená klíčivost jen velmi slabě koreluje se vzcházením na poli. Jako perspektivní metoda se projevila zkouška konduktivity, kdy jsou semena namočena v destilované vodě a následně se zkoumá vodivost roztoku. Provést lze také test urychleného stárnutí, kdy je osivo vystaveno teplotě a vlhkosti. Při spojení této metody a měření konduktivity získané hodnoty velmi dobře korelují s výslednou vzcházivostí na poli. Vzcházení osiva v polních podmínkách omezuje mnoho nepříznivých vlivů včetně chorob a pouze vitální semena dokáží vzejít i při delším trvání zhoršených podmínek. Při pozorování vlivu mořidla byl také pozorován pozitivní účinek jeho použití, ať již se jednalo o mořidlo, stimulátor růstu nebo hnojivo.

Zajištění bezplevelnosti porostu je klíčovým momentem, který významně rozhodne o úspěšnosti pěstování sóji. Z důvodu stále se měnící nabídky přípravků jsou ověřovány vhodné kombinace pro ošetření. V letošním roce se tak zájemci mohli seznámit s 13 různými herbicidními variantami. Při ošetření proti plevelům musí být jako základ použito preemergentní ošetření řešící široké spektrum plevelů. Při následném postemergentním zásahu je třeba řešit následné vlny vzcházení problémových plevelů. S narůstající plochou a rozvojem chorob nabývá na významu i volba fungicidního ošetření, které v současnosti není potřebné, ale ověřují se fungicidy vhodné pro tento zásah a byly testovány přípravky Amistar Gold, Elatus Era a Elatus Plus. Pro překonání stresových vlivů má význam použití stimulátorů růstu, které byly na pokusné ploše také prezentovány (Lignohimat Max, Aminátor, Lexin, LEXenzym, Litofol Active).

Po představení výsledků vegetačního pozorování si zájemci na lokalitách Skalička u Přerova, Sloveč u Městce Králové a Studeněves u Slaného mohli prohlédnout rozsáhlé pokusy s 18 odrůdami, které jsou již v běžné nabídce, nebo se ověřuje jejich vhodnost na českém trhu. Dále následovalo 26 herbicidních, fungicidních a stimulačních variant. Především herbicidní ošetření je klíčovým faktorem vedení porostu a pouze úspěšné zvládnutí může být zárukou kvalitního výnosu. To potvrdil také stav pokusů, kde samostatné preemergentní nebo postemergentní ošetření jen velmi obtížně zvládalo udržet bezplevelný porost po celou dobu vegetace. Proto je ve většině případů důležité provést oba zásahy a postihnout i další vlny vzcházení plevelů. Podrobné výsledky hodnocení herbicidů i odrůd přinese samostatný článek v době, kdy se bude rozhodovat o výběru osiva a ochrany porostů.

Herbicidní pokusy – Sloveč, 2019 (POST herbicidy byly aplikovány ve fázi 1.–3. trojlístku)


PRE Trinity
2,5 l/haPRE Trinity + Grounded
2,5 l + 0,4 l/ha


PRE Successor 600 + Sumimax  1,5 l + 0,1 kg/ha
PRE Successor 600 + Sumimax
1,5 l + 0,1 kg/haPRE Successor 600 + Sumimax + Backrow
1,5 l + 0,1 kg + 0,4 l/haPRE Sumimax + Dual Gold 960 EC + Backrow
0,1 kg/ha + 1,2 l/ha + 0,4 l/haPRE Plateen 41,5 WG
2,0 kg/haPRE Arcade 880 EC
4,5 l/haPRE Defi Evo
5,0 l/haPRE Quantum + Command 36 CS
+ POST Refine 50 SX + Trend
1,8 l + 0,2 l + 7,5 g/haPRE Gardoprim Plus Gold 500 SC
+ POST Zetrola
4,0 l + 0,8 l/haKontrola – bez herbicidního ošetřeníPOST Kabuki
0,15 l/haPOST Ergon + Trend
15 g/ha


Odrůdy sóji, Skalička (vlevo), Sloveč (vpravo), 2019


Antonia (Selgen)
– středně raná, 00
– náchylnější k suchu
– vysoká HTS, vysoký výnosový potenciál
– šlechtitel Saatzucht Donau, RakouskoMarquise (Selgen)
– velmi raná, 000
– rychlý počáteční růst
– dobrý zdravotní stav a odolnost chorobám
– středně odolná poléháníRGT Shouma (VP Agro)
– velmi raná odrůda, 000
– rychlý počáteční růst
– vysoký výnos bílkovin a oleje
– odolná poléháníRGT Stumpa (VP Agro)
– středně raná odrůda, 00
– odolná poléhání
– vysoký výnosový potenciál
– vysoký výnos bílkovinMentor (Saatbau)
– raná odrůda, 00
– vhodná do teplejších lokalit
– plastická, silně nasazuje lusky, odolná poléhání
– velmi vysoký výnos, ale pozdnější sklizeňBettina (Saatbau)
– velmi raná odrůda, 000
– vyšší HTS
– silně větví, rovnoměrné nasazení lusků
– rychlý start i dozráváníAltona (Saatbau)
– raná odrůda, 00
– vysoký výnos a obsah oleje
– střední až vyšší HTS
– dobrý zdravotní stavAurelina (Saatbau)
– velmi raná odrůda, 000
– vysoká HTS
– rychlý počáteční růst
– světlý pupekAlbenga (Saatbau)
– raná odrůda, 00
– rovnoměrné nasazení lusků
– dobře větví
– vyšší HTSToutatis (BOR)
– velmi raná, 000+
– nižší rostliny odolné poléhání
– registrace ČR 2016, více trpí suchem
– šlechtitel Delley, ŠvýcarskoMeridian (Caussade)
– středně raná odrůda, 00
– plastická odrůda
– tvoří vrcholový hrozen
– velmi odolná poléháníGalice (Candor)
– velmi raná, 000
– silně větví a nasazuje lusky
– vyšší HTS, vysoký výnosový potenciál
– oblíbená na SlovenskuTourmaline (Candor)
– velmi raná, 000
– rovnoměrné nasazení lusků
– vrcholový hrozen
– více trpí suchem, vhodná pro ČRES Favor (Agrofinal)
– velmi raná, 00+
– silné nasazení lusků
– nižší nasazení 1. lusků
– nízké rostlinyES Comandor (Agrofinal)
– velmi raná, 000
– plastická, tvoří vrcholový hrozen
– vysoký výnosový potenciál
– šlechtitel EuralisES Navigator (Agrofinal)
– velmi raná, 000
– rovnoměrné rozložení lusků
– plastická odrůda

více trpí suchem

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství