Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář k aktivaci mimořádného pracovního víza pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství a lesnictví

05/12/19

Informace SZIF

Dne 28. listopadu 2019 uspořádalo Ministerstvo zemědělství seminář na téma mimořádného pracovního víza pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství a lesnictví určený jak garantům tohoto nového programu tak i zaměstnavatelům, kteří chtějí aktivně řešit nedostatek pracovních sil na domácím trhu pracovníky ze zahraničí.

V rámci semináře, kterého se zúčastnili i zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí, byli účastníci seznámeni s požadavky a postupy administrace získávání mimořádného pracovního víza pro pracovníky z Ukrajiny. Dále byli posluchači ze strany přednášejících upozorněni na nejčastější chyby, ke kterým dochází při podávání žádostí, a zároveň jim byly představeny další možnosti získávání pracovníků ze zahraničí.

Zástupkyně domácí dřevozpracující firmy se podělila o zkušenosti v oblasti zaměstnávání cizinců a představitel Česko-ukrajinského svazu zaměstnavatelů a pracovníků, který zprostředkovává českým firmám pracovníky z Ukrajiny, seznámil účastníky s klíčovými aspekty zaměstnávání ukrajinských občanů.

Na program navázala bohatá diskuse k danému tématu.

Program semináře a prezentace jednotlivých přispěvatelů naleznete v příloze.

s

Přílohy