Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Odborný seminář INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR

16/12/19

INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR Datum: 30.1.2020  8:00 – 15:00 Místo konání: Univerzitní kampus Bohunice, Brno Kontakt: Bc. Lucie Pytlíková tel. 543 548 368 lucie.pytlikova@ukzuz.cz Cílová skupina: Agronomové, poradci v rostlinné výrobě, poradci v rostlinolékařství, zemědělci Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.) ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Vás zve na odborný seminář INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI […]

INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR

Datum: 30.1.2020  8:00 – 15:00
Místo konání: Univerzitní kampus Bohunice, Brno
Kontakt: Bc. Lucie Pytlíková
tel. 543 548 368
lucie.pytlikova@ukzuz.cz
Cílová skupina: Agronomové, poradci v rostlinné výrobě, poradci v rostlinolékařství, zemědělci
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Vás zve na odborný seminář

INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR

30. ledna 2020 – BRNO
Univerzitní kampus Bohunice

Na dodržování zásad integrované ochrany rostlin (IOR) je kladen stále větší důraz. Stupňující se požadavky na správnou zemědělskou praxi vychází z narůstajícího zájmu společnosti o udržitelný rozvoj.

ÚKZÚZ již tradičně pořádá odborné semináře IOR při pěstování hlavních zemědělských plodin. V minulých letech jsme se věnovali obilninám, kukuřici a řepce, a tentokrát se zaměříme na brambory.

V současné době je Českým bramborářským svazem, ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a ÚKZÚZ, připravován program kvality QCZ pro brambory, který ve své pěstitelské části obsahuje i prvky IOR. Na semináři bude kromě programu QCZ pro konzumní brambory představena i moderní integrovaná technologie pěstování brambor, problematika volby odrůd, kvality a zdravotního stavu sadby, novinky v IOR proti jednotlivým škodlivým organismům či výsledky monitoringu. Součástí programu budou i příklady z praxe.

Seminář je určen zemědělcům, pracovníkům státní správy i dalším zájemcům, a je pořádán ve spolupráci s Českým bramborářským svazem za účasti zástupců Výzkumného ústavu bramborářského a Ministerstva zemědělství ČR.

 

Akce je bez registračního poplatku.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím
níže uvedeného registračního formuláře
do 17. 1. 2020.

Těšíme se na viděnou!

Registrační formulář

IOR 2020