Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nařízení ÚKZÚZ – bakterie Ralstonia solanacearum v závlahové vodě – Labe, Opatovický kanál

02/12/19

Informace ÚKZÚZ

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření původce bakteriální hnědé hniloby bakterie Ralstonia solanacearum ze závlahové vody.

Přílohy

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství