Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zveřejnění zjištění a výsledků z kontrolní činnosti

27/11/19

Informace ÚKZÚZ

ÚKZÚZ se v rámci výkonu působnosti rozhodl využít možnosti dané v § 8 odst. 4 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, a touto formou přistoupil ke zveřejňování svých zjištění a výsledků z kontrolní činnosti prováděné podle zvláštních právních předpisů v jeho věcné působnosti.

Důvodem zveřejňování těchto informací je ochrana zdraví lidí, zvířat, životního prostředí a ochrana spotřebitele. Informace v níže zveřejněné tabulce budou průběžně aktualizovány.

Přílohy

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství