Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Příručka pro obce s rozšířenou působností – Jak postupovat v případech týrání zvířat

26/11/19

Informace SVS

Problematika ochrany zvířat a péče o jejich pohodu (tzv. welfare zvířat) se v posledních letech stává stále důležitějším tématem pro odbornou i laickou veřejnost. V souvislosti s tím mimo jiné  vyvstává otázka správné aplikace právních předpisů týkajících se oblasti welfare, možnosti zpřísnění či specifikace jednotlivých požadavků a také otázka možného posílení vymáhání předpisů příslušnými dozorovými organizacemi, které by měly k tomuto účelu intenzivněji využívat dostupné nástroje.

Státní veterinární správa (SVS) na základě zkušeností z praxe připravila následující publikaci určenou především obcím s rozšířenou působností. V případě, že kontrola veterinárních inspektorů zjistí porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, řeší tyto případy s chovateli formou správních řízení na základě odborného stanoviska SVS dále obce s rozšířenou působností.  Brožurka obsahuje základní doporučení pro aplikaci současné právní úpravy v oblasti ochrany zvířat proti týrání, zejména zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Příručka by měla usnadnit spolupráci příslušných úřadů – jednotlivých krajských veterinárních správ a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, a to především ve vzájemném předávání informací týkajících se možného týrání zvířat či jiného porušování předpisů, při vzájemné pomoci a při řešení problémů.

 

Příručka ke stažení:

Jak postupovat v případech týrání zvířat (příručka ORP) (2,4 MB)

 

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství