Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

SZIF zahájil vyplácení TOP-UP 2012.

31/05/13
smf

SZIF zahájil vyplácení TOP-UP 2012.Zdroj: AK ČR

SZIF zahájil vyplácení TOP-UP 2012.
Státní zemědělský intervenční fond tento týden zahájil vyplácení národních doplňkových plateb Top-Up za rok 2012. V letošním roce bude mezi zemědělce vyplaceno z národního rozpočtu 400 mil. Kč.
Dle kvalifikovaných předpokladů se očekává, že většina plateb by měla být žadatelům proplacena již v průběhu měsíce června. Od tohoto roku bude výsledná částka, kterou žadatelé na dotacích obdrží, vypočtena na základě tzv. modulace Top-Up a to následujícím mechanizmem:
Celkový platební nárok = součet přímých plateb (SAPS, cukerná platba, platba na rajčata, zvláštní podpory realizované podle čl.68) + Top-Up (sazba chmel x ha, přežvýkavci sazba x VDJ, KBTPM sazba x VDJ, ovce/kozy sazba x VDJ, bramborový škrob sazba x t, sazba z.p. x ha).
Z celkového platebního nároku převyšujícího 5 000 EUR bude vypočtena 10% modulace (srážka), která bude uplatněna na platbu Top-Up. V případě, že podnik dosáhne na celkový platební nárok vyšší než 300 000 €, bude částka přesahující tuto hranici dále modulována o 4 %.
Pro letošní roky byly sazby Top-Up stanoveny v následující výši:
Top-UP………………Sazba Kč/jednotka
· Chmel ……………….6 907,20/ha
· Ovce, kozy………….  370,97/VDJ
· KBTPM……………….778,43/VDJ
· Přežvýkavci…………. 504,56/VDJ
· Zemědělská půda……491,43/ha
· Škrob………………..2 190,88/t
Zdroj: AK ČR