Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ministři zemědělství EU jednají o mladých zemědělcích….

15/05/13
smf

Tisková zpráva MZe.

Ministři zemědělství EU jednají o mladých zemědělcích i o tabákové směrnici

Tématem květnového zasedání ministrů zemědělství a rybářství EU je kromě rybolovné problematiky tradičně projednávání reformních návrhů k budoucí podobě Společné zemědělské politiky s cílem dosáhnout dalšího pokroku ve vyjednávání dohody mezi institucemi. Diskutována je rovněž problematika revize tabákové směrnice.

Květnová diskuse ministrů zemědělství k tématu budoucí podoby Společné zemědělské politiky je zaměřena na možnost dosáhnout kompromisu v otázce vymezení aktivního farmáře a nastavení schémat pro mladé a malé zemědělce.

Ministři zemědělství k uvedeným oblastem vyslechli pokrok dosažený předsednictvím ve vyjednávání s Evropským parlamentem a Evropskou komisí a opětovně akcentovali své postoje s tím, že v řadě případů již naznačili flexibilní postoj a ochotu k hledání kompromisu.

Ministři se v převážné míře shodli na nezbytnosti vymezení aktivního farmáře, nicméně za předpokladu zajištění dostatečného prostoru pro flexibilitu na národních úrovních s ohledem na rozdílné podmínky v jednotlivých členských státech.

Rozdílné názory a požadavky na flexibilní přístup pak zaznívaly ohledně dobrovolné či povinné povahy schématu pro malé a mladé zemědělce, kde však řada členských států připustila flexibilitu v otázce nastavení těchto podpor.

„Je dobře, že Evropská unie chce zavést systém podpor, který by k zemědělství přivedl více mladých lidí. Domníváme se ale, že opatření je nutné uzpůsobit národním specifikům, a proto by se měly členské státy samy dobrovolně rozhodnout, jakou konkrétní podobu bude mít. Dobrovolné nastavení preferujeme rovněž v případě schématu pro malé zemědělce,“ řekla náměstkyně ministra zemědělství úseku pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU Jaroslava Beneš Špalková.

Ministři se dále zabývají legislativními návrhy k nastavení Společné rybářské politiky.

Na pořad jednání zemědělské Rady byla na žádost Řecka zařazena také otázka revize tabákové směrnice. Řecko, za podpory řady delegací, vyjádřilo obavy z ekonomických  a sociálních dopadů nově diskutované legislativy v této oblasti.

„Jsme si plně vědomi nezbytnosti přijetí takových opatření, která primárně povedou k efektivní ochraně lidského zdraví. Současně sdílíme obavy z možných ekonomických dopadů opatření v návrhu směrnice nejen na pěstitele tabáku, ale na celý sektor produkce tabáku a tabákových výrobků v EU. Navržená regulace na úrovni EU může paradoxně vést ke ztrátě významného počtu pracovních míst v řadě členských států. Jsme přesvědčeni, že princip nadměrné regulace či dokonce zákaz uvádění některých tabákových výrobků na trh EU nesměřuje ani ke zlepšení fungování vnitřního trhu, ani k naplnění cílů probíhající reformy Společné zemědělské politiky,“ uvedla náměstkyně ministra zemědělství úseku pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU Jaroslava Beneš Špalková.

Ministři zemědělství se v rámci formálního zasedání Rady pro zemědělství a rybářství sejdou opět koncem června, kdy irské předsednictví předpokládá dosažení finální dohody na budoucí podobě Společné zemědělské politiky napříč institucemi.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství