Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Metodické pokyny pro aktualizaci LPIS

07/05/13
smf

Metodické pokyny pro aktualizaci evidence půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Metodické pokyny pro aktualizaci evidence půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „metodické pokyny“), stanoví závazné pokyny a doporučení pro aktualizaci evidence půdy prováděnou pracovníky Agentur pro zemědělství a venkov.
Metodické pokynay najdete  Z D E
zdroj: www.eagri.cz