Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Změna v režimu lékařských prohlídek u dohod

24/02/13

Změna v režimu lékařských prohlídek u dohod

Změna v režimu lékařských prohlídek u dohod
4.2.2013, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (http://www.spcr.cz/)


<!–
jQuery(function(){
jQuery('#relatedArticles1f15e5d38075203a70753d31812c7865f').tabs({ cache: true, spinner : '‚ });
});
// –>
Senát schválil novelu zákona o specifických zdravotních službách.

U  dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce bude nadále platit povinnost  podrobit se lékařské prohlídce pouze v tom případě, že  je vykonávaná práce riziková nebo pokud tuto povinnost stanoví jiný zákon, ev.  když sám zaměstnavatel má pochybnosti o  způsobilosti zaměstnance.
Dnešního dne byla na schůzi Senátu schválena poslanecká novela zákona o specifických zdravotních službách. Jejím cílem byla snaha o řešení problému, týkajícího se posuzování způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání. Současně platná podoba zákona č. 373/2011 Sb. totiž v § 59 odst. 1 stanoví, že osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovně právního nebo jiného obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce. Ovšem dle § 3 zákoníku práce jsou pracovněprávními vztahy nejen pracovní poměr, ale i právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (tzn. dohodami o pracovní činnosti a dohodami o provedení práce). Tím, že potenciální uchazeč o zaměstnání, to znamená např. brigádník, který jde na jeden den nebo i třeba člen volební komise, přednášející na přednášce apod. má podstoupit zdravotní prohlídku, dochází k nárůstu finanční a administrativní zátěže zaměstnavatelů, a proti tomu zaměstnavatelské svazy,včetně SP ČR protestovaly.
Poslanci proto navrhli, aby povinnost podrobit se lékařské prohlídce byla pouze před vznikem standardního pracovního poměru. Na půdě zdravotnického výboru vznikl  komplexní pozměňovací návrh, který předmětný tisk konkretizovat tak, že  stále bude platit, že je potřeba podrobit se i před vznikem pracovně právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce zdravotní prohlídce, ovšem pouze v případech, kdy je ta práce riziková nebo kdy jiný zákon než tento stanoví, že by ta práce měla být podrobena zdravotní prohlídce a nebo když zaměstnavatel sám od sebe má pochybnosti o tom, že zaměstnanec může být zdravotně nezpůsobilý