Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vstupní lékařská prohlídka u pracovníků s dohodou o provedení práce

10/02/13

Vstupní lékařská prohlídka u pracovníků s dohodou o provedení práce

Vstupní lékařská prohlídka u pracovníků s dohodou o provedení práce
3.9.2012, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer


<!–
jQuery(function(){
jQuery('#relatedArticles1f0645f13f8e78c91f49a7cff7a9f34ec').tabs({ cache: true, spinner : '‚ });
});
// –>

Dotaz:
Jsme příspěvková organizace. Zaměstnáváme převážně knihovníky a úředníky, na dohody o provedení práce lektory (učitele cizích jazyků). Rádi bychom věděli, jestli jsou i u zaměstnanců na dohodu o provedení práce nutné vstupní prohlídky a v průběhu zaměstnání preventivní prohlídky a který zákon nebo předpis to stanovuje. Je třeba si k tomu stanovit vnitřní směrnici? Může tato směrnice zmírnit případný předpis, zvláště u dohod o provedení práce? Lektoři se prohlídkám odmítají podrobit a smlouvy nepodepisují.

Odpověď:

Po nabytí účinnosti zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, je od 1. 4. 2012 zaměstnavateli uložena povinnost zajistit vstupní lékařské prohlídky u všech pracovněprávních vztahů bez jakékoliv výjimky, tedy povinnost vstupní lékařské prohlídky se vztahuje nejenom na pracovní poměr, ale i na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti (§ 59 zák. č. 373/2011 Sb.). Také u těchto dvou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr neexistuje žádná výjimka, pokud jde o rozsah vykonávané práce nebo místo vykonávané práce anebo o druh vykonávané práce. Prováděcí předpisy k zákonu, pokud jde o lékařské prohlídky, prozatím přijaty nejsou; v současné době je projednávána vyhláška, kterou se má stanovit organizace, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb při posuzování zdravotní způsobilosti k práci nebo službě. Obsahem této vyhlášky má být i četnost posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Tedy až tato vyhláška přinese odpověď na dotaz, který kladete, jak často se musí prohlídky provádět. Protože nejsou přijaty prováděcí předpisy a na potřebě podrobit se vstupní lékařské prohlídce ve všech pracovněprávních vztazích nepanuje jednotný názor, lze předpokládat, že do doby vydání prováděcích předpisů nebudou příslušné orgány vytýkat nesplnění lékařské vstupní prohlídky u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jakým způsobem však jednání ohledně vstupních prohlídek dopadne, lze v tomto okamžiku těžko předpokládat, protože jsou navrhovány různé varianty. V tomto okamžiku však od 1. 4. 2012 zákon povinnost všem zaměstnavatelům provést vstupní lékařské prohlídky u všech pracovněprávních vztahů zakládá a rozhodující proto je, kdy jste dohody o pracovní činnosti se zaměstnanci sjednávali. Vnitřní předpis se vydávat nemusí, není to však vyloučeno. Změnit povinnost uloženou zákonem však vnitřní předpis zaměstnavatele nemůže.