Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Mimořádná aktualizace hranic PB/DPB podle ortofotomap – východní část ČR

18/02/13
smf

Informace MZe.

Mimořádná aktualizace hranic PB/DPB podle ortofotomap – východní část ČR
Na východní části území ČR se rozběhla mimořádná aktualizace hranic PB/DPB na základě nových leteckých snímků/ortofotomap. Právě nyní mohou Farmáři využít LPIS pro přípravu vlastních návrhů zákresů hranic PB/DPB. Tyto návrhy je vhodné provádět po konzultaci s pracovníky místně příslušné AZV a sladit své aktualizace v LPISu s aktualizacemi prováděními AZV. V případě problémů s LPISem je Farmářům k dispozici helpdesk MZe (helpdesk@mze.cz). Zdroj: MZe, 14.2.2013