Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Změna čísla účtu k placení dani

31/01/13
smf

Změna čísla účtu k placení dani. Zdroj: Daňová správa

Zm

ěna čísla účtu k placení dani

Ke dni 1. lednu 2013 nabude ú

činnosti již platný zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. S touto změnou souvisí i změna čísla účtu k placení dani.

Finan
P

ční úřad pro Pardubický kraj pod tento FÚ patří dříve Finanční úřady

FÚ v Chrudimi
FÚ v Hlinsku
FÚ v Pardubicích
FÚ v Holicích
FÚ v Přelouči
FÚ ve Svitavách
FÚ v Litomyšli
FÚ v Moravské Třebové
FÚ v Ústí nad Orlicí
FÚ ve Vysokém Mýtě
FÚ v Žamberku

Nové číslo účtu 77626561/0710 ředčíslí bankovních účtů FÚ

– da
– darovací da
– d
– silni
– da
– DPH                                                  705
– da
– da
– da
– da
Zdroj. Daňová správa

ň z převodu                                  7763 ň                                    7747 ědická daň                                     7739 ční daň                                          748 ň z nemovitosti                              7755 ň z příjmu FO – vybíraná srážkou  7720 ň z příjmu FO podávajících přiznání 721 ň z příjmu FO ze závislé činnosti      713 ň z příjmu PO                               7704