Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Sazby cestovních náhrad pro rok 2013

09/01/13

Sazby cestovních náhrad pro rok 2013

Sazby cestovních náhrad pro rok 2013
3.1.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer
Související


<!–
jQuery(function(){
jQuery('#relatedArticles1564e486838423b188c1f4bcf6a742b75').tabs({ cache: true, spinner : '‚ });
});
// –>
Ve Sbírce zákonů vyšly nové vyhlášky stanovující od 1. 1. 2013 výši sazeb tuzemského i zahraničního stravného, výši sazby základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot pro účely cestovních náhrad.

1.     Tuzemské stravné, sazba základní náhrady a ceny PHM
Dle vyhlášky MPSV č. 472/2012 Sb., ze dne 19. prosince 2012, o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad činí podle § 189 odst. 1 zákoníku práce (dále ZP):
  • Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 ZP činí nejméně u:
a)      jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
b)      osobních silničních motorových vozidel 3,60 Kč.
  • Stravné
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 ZP nejméně ve výši
a) 66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 100 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 157 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 
Pro „státní zaměstnance“ pak vyhláška stanoví tyto limity stravného podle § 176 odst. 1 ZP:
Rozpětí stravného
Délka pracovní cesty
66 Kč až 79 Kč
5 až 12 hodin
100 Kč až 121 Kč
déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
157 Kč až 188 Kč
déle než 18 hodin
 
  • Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí ZP činí:
Druh PHM
Výše průměrné ceny za 1 litr PHM
Benzin automobilový 95 oktanů
36,10 Kč
Benzin automobilový 98 oktanů
38,60 Kč
Motorová nafta
36,50 Kč
Účinnost této vyhlášky je od 1. ledna 2013. Dosavadní vyhláška MPSV  č. 429/2011 Sb. se tímto ruší.
 
2.     Zahraniční stravné
Pro rok 2013 vydalo MF novou vyhlášku č. 392/2012 Sb., která stanoví základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2013. Tato vyhláška nabývá rovněž účinnosti dnem1. ledna 2013 a ruší zároveň dosavadní vyhlášku č. 379/2011 Sb.  Sazby lze stáhnout zde.