Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Náklady na opravu objektu

04/01/13

Náklady na opravu objektu

Náklady na opravu objektu
28.6.2012, Ing. Helena Machová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jsou náklady na opravu objektu daňové či nedaňové? Může se to lišit i v závislosti na jejich uplatnění vůči příjmům dle § 7 či § 9 ZDP.

Dotaz:
Jak zaúčtovat náklady na opravy objektu, který není v majetku podnikatele? Fyzická osoba (OSVČ), plátce DPH, vlastní budovu, kde pronajímá nebytové prostory. Dále vlastní budovu výrobní haly a kanceláře, která ale není v majetku této fyzické osoby. Nyní mám fakturu na tento objek výrobní haly a jeho opravu. Daň doplním a přiznám s tím, že nemám nárok na odpočet DPH. Jak zaúčtuji náklady na opravu? Předpokládám, že budou nedaňové.

Odpověď:

Podle § 25 odst. 1 písm. u) ZDP platí, že daňovými výdaji nejsou výdaje na osobní potřebu poplatníka včetně výdajů vynaložených na opravy, udržování nebo technické zhodnocení majetku sloužícího k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, který poplatník (fyzická osoba) nezařadí do obchodního majetku podle § 4 odst. 4 ZDP.
Připomeňme, že obchodním majetkem se (podle § 4 odst. 4 ZDP) rozumí souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot), které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno anebo jsou nebo byly uvedeny v evidenci majetku a závazků (daňová evidence).
V případě, že podnikatel opravoval nemovitost, kterou sice vlastní a pravděpodobně ji využívá k podnikání, avšak nemá ji zahrnutou do obchodního majetku, výdaje vynaložené na opravu jako daňové uplatnit nelze.
Pokud by se však jednalo o nemovitost, kterou poplatník vlastní a nevyužívá ji k podnikání (§ 7 ZDP), nýbrž k pronájmu (§ 9 ZDP), výdaje na opravu by bylo možno  jako daňové uplatnit. Majetek, který fyzický osoba pronajímá (přičemž příjmy z pronájmu jsou kvalifikovány jako příjmy z pronájmu podle § 9 ZDP) se za obchodní majetek – ve smyslu daně z příjmů fyzických osob – nepovažuje.