Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Náklady na nákup denního tisku

03/01/13

Náklady na nákup denního tisku

Náklady na nákup denního tisku
6.7.2012, Ing. Helena Machová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Náklady na denní tisk je třeba z hlediska nákladů posuzovat dle obecného § 24 odst. 1 ZDP, neboť tyto náklady nejsou taxativně vyjmenovány v § 24 odst. 2 ZDP. Důležitým aspektem bude ale i obor podnikání a charakter příslušných tiskovin.

Dotaz:
Chtěla bych se zeptat, zda je možné si v jakékoliv firmě (oboru) daňově uplatnit denní tisk? Děkuji

Odpověď:

Daňová účinnost výdajů se posuzuje s ohledem na ustanovení § 24 odst. 1 a 2 ZDP.
V § 24 odst. 2 ZDP je uveden demonstrativní výčet výdajů, které jsou považovány vždy za daňové. Podle pokynu GFŘ D-6 (který nahradil pokyn ministerstva financí D-300) jsou zde uvedené výdaje daňové bez ohledu na to,  zda slouží k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Mezi těmito výdaji však denní tisk uveden není a tak je nutno postupovat podle § 24 odst. 1 ZDP.
V tomto obecném odstavci je uvedeno, že daňovými výdaji jsou výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. To, zda výdaje vynaložené na nákup denního tisku jsou či nejsou výdaji daňovými, je třeba posoudit vždy individuálně. Sama se přikláním spíše k názoru, že výdaje na denní tisk (v přiměřeném množství) jsou výdaji daňovými, není však vyloučeno, že správce daně bude mít jiný názor.
Nezpochybnitelné jsou výdaje vynaložené na nákup tisku odborného (souvisí-li tématikou s oborem podnikání). Zpochybněn nebude ani nákup tisku denního, který je k dispozici klientům (např. v čekárně u lékaře, v restauracích, kavárnách apod.).
Závaznou odpověď tedy nelze poskytnout. Věřím však, že se tazatel – s ohledem na výše uvedené a na jeho konkrétní situaci – rozhodne správně.