Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Výzva k okamžité úhradě dlužné faktury

30/12/12

Výzva k okamžité úhradě dlužné faktury

Výzva k okamžité úhradě dlužné faktury
3.10.2012, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Neuhradil Váš obchodní partner fakturu včas? Inspirujte se naší vzorovou smlouvou…
PASO s. r. o.
Běhounkova 446/8
169 00 Praha 6
V Praze dne 7. 8. 2012
Upomínka o zaplacení dlužných faktur
Naší společností Vám byly vystaveny:
faktura č. 3109900197 ze dne 25. 4. 2012 na částku 20 000 Kč splatná dne 10. 5. 2012
faktura č. 3109900210 ze dne 5. 5. 2012 na částku 24 000 Kč splatná dne 15. 5. 2012
Dluh Vám vznikl v souvislosti s odběrem kancelářských potřeb podrobně specifikovaných ve výše uvedených fakturách. Kopii dlužných faktur zasíláme v příloze.
K dnešnímu dni nebyla ani jedna z výše uvedených faktur uhrazena.
Vzhledem k tomu Vás tímto vyzývám, abyste svou povinnost neprodleně splnili a dlužnou částku v celkové výši 44 000 Kč neprodleně uhradili na účet naší společnosti č. ú. 555555555/2500 vedený u Banky Flora a. s.
Tuto výzvu považujte, prosím, za velmi vážnou. Pokud nebude výše uvedená dlužná částka obratem uhrazena, budeme nuceni obrátit se s pohledávkou k soudu. Dovolte mi upozornit Vás na to, že případné soudní řízení ještě zvýší Vaši finanční zátěž v této záležitosti, neboť Vám budou účtovány náklady soudního řízení a právního zastoupení. Dále budeme požadovat příslušenství pohledávky, tj. úroky z prodlení v zákonem stanovené výši. Pokud však celou dlužnou částku v co nejbližší lhůtě uhradíte, nebudou Vám úroky z prodlení účtovány, což považujte za poslední ústupek z naší strany.
S přesvědčením, že nebude zapotřebí užít soudního sporu jako krajního prostředku k vymáhání Vašich závazků, zůstává s pozdravem
 
Pero s. r. o.
Ing. Jiřina Jakoubková
jednatelka