Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Daň z nemovitostí 2013

30/12/12

Daň z nemovitostí 2013

Daň z nemovitostí 2013
18.12.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer
Leden příštího roku může pro majitele nemovitostí znamenat dilema, se kterým finančním úřadem komunikovat ve věci daně z nemovitostí
Spis k dani z nemovitostí bude k 1. 1. 2013 umístěn na pracovišti správce daně, které se určí podle pravidel zveřejněných na stránkách České daňové správy. Vysvětlíme je na příkladech:
Příklad 1:
Poplatník je fyzická osoba, která má místo pobytu v kraji, kde se nachází jeho nemovitosti. Spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu má poplatník místo pobytu.
Příklad 2:
Poplatníkem je fyzická osoba, která nemá místo pobytu na území příslušného kraje a má nemovitosti v obvodu územní působnosti jednoho původního finančního úřadu. Spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se nemovitosti nacházejí, tedy nikoliv v místě pobytu.
Příklad 3:
Poplatníkem je fyzická osoba, která nemá místo pobytu na území příslušného kraje a má stavby v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů. Spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se nachází druh stavby H – obytný dům.