Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář k biopotravinám

02/10/12
smf

Pozvánka na seminář k biopotravinám do Pardubic.

 
 
                                            Potravinářská komora České republiky
                                                        si   Vás dovoluje pozvat na: 
 
 
 
                                                                SEMINÁŘ
 
 
                      " Biopotraviny, jejich výroba a možnosti odbytu“
 
 
                         který se uskuteční ve čtvrtek  dne 11. října 2012 od 9:30 hodin
 
 
v hotelu EURO, Jiráskova 2781, 530 02 Pardubice
 
Akce je pořádána bez účastnického poplatku
Účastníci obdrží výukové materiály a certifikát o absolvování semináře
Občerstvení pro účastníky je zajištěno.
PROGRAM
Biopotraviny, jejich výroba a možnosti odbytu
 
Hotel EURO, Jiráskova 2781, 530 02 Pardubice
Čas
Téma
Hl. lektor/alternativní zástupce
Od
Do
 
9:00
9:30
Registrace účastníků
 
 
9:30
 
10:30
Úvod do problematiky – sekce pro biopotraviny při PK ČR
Ing. Dana Večeřová, ředitelka pro marketing a komunikaci PK ČR
10:30
11:10
Biopotraviny a ekologické zemědělství po roce 2013 z pohledu MZe
Ing. Martin Štěpánek, ved. odd. potravin rostlin. původu, odbor potravinářské výroby a legislativy MZe
11:10
11:20
Přestávka
 
 
11:20
 
12:05
Základy produkce biopotravin
Ing. Jiří Urban, ředitel kanceláře ÚKZÚZ
 
12:05
12:50
Předpisy pro zpracování a prodej biopotravin. (NR 834/2007 a Nk 889/2008. Zákon o EZ a pravidla pro výrobce biopotravin platná v ČR
Ing. Milan Berka, ředitel  KEZ o.p.s.
        12:50
13:30
Oběd
 
13:30
14:15
Marketing a propagace biopotravin v ČR
Ing. Kateřina Čapounová – Bioinstitut o.p.s.
14:15
15:00
Praktické příklady pro rozvoj a marketing produkce biopotravin – GBI Rakousko
Robert Kastner, GBI Consulting, Rakousko
16:00 – 17:00 –  DISKUSE/ZÁVĚR SEMINÁŘE
 
Ekologické zemědělství a produkce biopotravin má velký význam pro výrobu potravin specifické kategorie kvality, má pozitivní vliv na životní prostředí, na rozvoj venkova a na pohodu chovaných hospodářských zvířat. Biopotraviny se v současné době stávají symbolem určitého životního postoje z řad jak výrobců, tak spotřebitelů. V režimu ekologického zemědělství je nyní téměř 12 % zemědělské půdy. Bohužel tomuto stavu neodpovídá objem produkce biopotravin (0,4%) a proto je třeba využít každý nástroj na zvyšování povědomí u stávajících bio-výrobců, ale je nezbytné obracet se na sféru konvenčních producentů s cílem konverze jejich produkce na BIO.
Cílem semináře je snaha o poskytování nových informací provozovatelům podniků pro zpracování bio-suroviny české provenience, a také provozovatelům konvenčních potravinářských podniků uvažujících o zavedení produkce v kvalitě bio. Tomuto hledisku odpovídá i výběr přednášejících z řad tuzemských i zahraničních odborníků.
informace s aktuálním programem naleznete na oficiální webové stránce PK ČR