Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Přehled kvót přidělených cukrovarnickým podnikům pro hospodářský rok 2012/2013

02/10/12
smf

Informace SZIF.

Přehled kvót přidělených cukrovarnickým podnikům pro hospodářský rok 2012/2013
V hospodářském roce 2012/2013 působí na území České republiky 5 cukrovarnických podniků, mezi které je rozdělena kvóta v celkové výši 372 459,207 tun. Kvóta pro Českou republiku je stanovena v příloze VI nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

Tereos TTD, a.s. celková kvóta (t) 208 715,651

 

Moravskoslezské cukrovary, a.s.  celková kvóta (t) 93 973,208

 

Cukrovar Vrbátky a.s. celková kvóta (t) 21 989,012

 

Litovelská cukrovarna, a.s. celková kvóta (t) 22 596,848

 

Hanácká potravinářská společnost s.r.o. celková kvóta (t) 25 184,488

 

Celkem celková kvóta (t) 372 459,207

 


zdroj: www.szif.cz