Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace k novele zákona č. 218/2000 Sb.

26/10/12
smf

INFORMACE PRO VEŘEJNOST k novele zákona č. 218/2000 Sb.

INFORMACE PRO VEŘEJNOST k novele zákona č. 218/2000 Sb.

V souvislosti s přijetím zákona č. 171/2012 Sb. resp. novelizací zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) informujeme zemědělskou veřejnost, že tato novela zákona nemá na plošné podpory (SAPS, Top-Up, podpory podle článku 68, LFA, AEO atd.) poskytované Státním zemědělským intervenčním fondem žádný vliv, jelikož SZIF není u těchto titulů poskytovatelem dotací dle zákona o rozpočtových pravidlech.
SZIF postupuje v rámci rozhodování o žádostech o dotaci na plošná opatření dle jednotlivých nařízení vlády, evropské legislativy a správního řádu – zákon o rozpočtových pravidlech se v této oblasti tedy neuplatňuje a žadatelů o dotaci u SZIF se daná novelizace zákona nedotýká.

Ing. Miloš Jirovský
náměstek Sekce přímých plateb
a rozvoje venkova
zdroj: www.szif.cz