Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Bioakademie 2012

15/08/12
smf

Letošní ročník prestižní mezinárodní konference ekologického zemědělství Bioakademie se koná 20.9. – 21.9. 2012 v Lednici. Zdroj: PRO-BIO

Bioakademie 2012

Letošní ročník prestižní mezinárodní konference ekologického zemědělství Bioakademie se koná 20.9. – 21.9. 2012 v Lednici.

v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Prestižní mezinárodní konference ekologického zemědělství (EZ) se tento rok zaměří na problematiku Společné zemědělské politiky (SZP) ve vztahu k hospodaření na ekologických farmách. Každoročního setkání v Lednici se již tradičně zúčastní ekologičtí zemědělci, zpracovatelé a prodejci biopotravin, zástupci státní správy a samosprávy, neziskových organizací a další z celé Evropy.
Letošní, již 12. ročník naší konference přinese diskuzi k návrhům nové SZP pro období od roku 2014. Podmínky SZP radikálně ovlivňují zemědělské hospodaření v celé Evropě a na příkladech konkrétních farem bude prezentováno, jak se současná SZP a návrh nové SZP projevují a projeví na jejich fungování. Nový návrh SZP se velmi detailně zabývá problematikou ekologického zemědělství a ochrany životního prostředí. Ekologické zemědělství je jednou z možností, jak kvalifikovaně a zodpovědně hospodařit v souladu s ochranou životního prostředí, přírody a krajiny kolem nás. Ozeleňování SZP (ekostabilizační plochy, povinná rotace plodin atd.) propojené s dalšími aktivitami na ochranu životního prostředí (rámcová směrnice o vodách, rámcová směrnice o půdách apod.), vytváří tlak na zemědělce a nutí je k zamyšlení se nad tím, jak jejich hospodaření ovlivňuje kvalitu vody, půd, ovzduší apod. kolem nás.
Prakticky zaměřené dvoudenní exkurze zavedou účastníky konference do tří zemí. V České republice je na programu návštěva farem s chovem zvířat, na Slovensku půjde o zpracování bioproduktů přímo na farmách a v sousedním Rakousku budou podnětné exkurze zaměřeny na rostlinnou výrobu. Ekologičtí zemědělci, zástupci státní správy a další zájemci tak prostřednictvím těchto exkurzí budou mít jedinečnou šanci diskutovat o tom, jak by měli být od roku 2014 podporováni zemědělci v některých zemích Evropské unie. Součástí každé dvoudenní exkurze je i večerní kulatý stůl, kde si účastníci mohou vyměňovat zkušenosti, kontakty apod. mezi sebou i s okolními farmáři. Bude tam překladatel, zástupci svazů ekologického zemědělství, poradci apod.
Konference není určena pouze ekologickým zemědělcům, ale všem, kteří mají zájem o zemědělské hospodaření v souvislosti s ochranou životního prostředí.
Více informací a registrace na www.pro-bio.cz/bioakademie
Související odkazy:  Webové stránky Bioakademie 2012
Zdroj: PRO-BIO