Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

150 let zemědělské školy v Chrudimi

28/04/12
smf

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim společně se Spolkem absolventů a přátel zemědělské školy v Chrudimi zve všechny absolventy a širokou veřejnost k účasti na oslavách 150 let zemědělské školy v Chrudimi.

                                  
 
150 let zemědělské školy v Chrudimi
 
            Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim společně se Spolkem absolventů a přátel zemědělské školy v Chrudimi zve všechny absolventy a širokou veřejnost k účasti na oslavách. Našim přáním je informovat co největší počet bývalých žáků i přátel a společně oslavit významné výročí.
 
Hlavní oslavy 150. výročí založení školy budou probíhat
ve dnech 5. – 7. října 2012.
 
 Program:
5. 10. 9:30 celostátní zemědělská konference (Muzeum Chrudim)
6. 10. 9:30 setkání bývalých a současných zaměstnanců školy
          12:30 valná hromada spolku
          14:00 setkání absolventů a přátel školy (Muzeum Chrudim)            
7. 10. 8:30 mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie
 
           V dnech 5.10. – 7.10.2012 se budou konat dny otevřených dveří ve škole
i školním statku. Současně bude v prostorách školy a statku probíhat výstava hospodářských zvířat, zahradní a zemědělské mechanizace, drobného zvířectva, ovoce a zeleniny, osiva, prezentace firem, výstavy obrazů i exponátů připomínajících historii školy.
            Přesný plán oslav, seznam doprovodných akcí a podrobnostmi o jejich konání budou postupně uváděny na webové stránce školy: www.szes.chrudim.cz.
                     
            Spolkem absolventů bude vydán obsáhlý almanach mapující historii
 i současnost školy.
            Pro všechny, kteří chtějí vydání almanachu podpořit finančním darem, byl zřízen zvláštní účet spolku absolventů č. 243772435/0300. Je možné sepsat darovací smlouvu, kontakt na tel. školy: 469 620 207. Seznam všech sponzorů bude uveden v almanachu.
Za případné finanční dary předem děkujeme.
 
 
Těšíme se s Vámi na setkání při oslavách.
 
         Ing. Stanislav Valášek                                  ing. Kabelová Ludmila
                ředitel školy                                              předsedkyně spolku